De Wet Franchise

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Wet Franchise in werking. Wat betekent dit voor uw onderneming?

Per 1 januari 2021 gaat de nieuwe Wet Franchise in. Het gevolg hiervan is dat franchisenemers en -gevers in hun onderlinge verhouding te maken zullen krijgen met wetgeving waarin rechten en plichten zijn opgenomen waarvan niet ten nadele van de franchisenemer mag worden afgeweken.

De wetgeving kan ingrijpende juridische gevolgen hebben voor bestaande en toekomstige franchise relaties. Hierna komen enkele belangrijke wijzigingen aan bod. 

Aandachtspunten met betrekking tot de Wet Franchise zijn:

Goodwill

  • Voor goodwill komt er een verplichte regeling in het contract. De franchisegever en de franchisenemer zullen, voordat zij de franchiserelatie aangaan, afspraken moeten maken over de verdeling van de goodwill bij beëindiging van de relatie.

Reikwijdte non-concurrentiebeding

  • Er geldt geen onbeperkt non-concurrentiebeding meer. De franchisenemer mag na beëindiging van de franchiseovereenkomst gaan concurreren buiten het gebied waar hij uit hoofde van het contract actief is geweest. Verder is dit beding vanaf nu ook in tijd beperkt: maximaal één jaar.

Transparantie

  • Er gaat een informatieplicht gelden. Gevolg: bepaalde in de wet genoemde informatie dient beschikbaar te worden gesteld voordat de overeenkomst wordt gesloten en ook gedurende de relatie gaat een informatieplicht gelden.

Instemmingsrecht

  • Bij tussentijdse wijziging van de franchiseformule dient onder omstandigheden de meerderheid van de franchisenemers in te stemmen, bijvoorbeeld ingeval van verplichte investeringen. Als gevolg van de wetgeving dienen franchiseovereenkomsten financiële niveaus te bevatten aan de hand waarvan wordt bepaald wanneer deze instemming vereist is.

Ingangsdatum Wet Franchise

De Wet Franchise treedt op 1 januari 2021 in werking. Tot 1 januari 2023 geldt een overgangsperiode voor bestaande franchiseovereenkomsten voor enkele specifieke bepalingen. Hieronder vallen onder meer afspraken over goodwill en het non-concurrentiebeding. Per 2023 dienen alle franchiseovereenkomst aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Op franchiseovereenkomsten die vanaf 1 januari 2021 worden gesloten is de Wet Franchise direct van toepassing.

Het lijkt een open deur, maar ongeldige bedingen wegens bijvoorbeeld strijd met dwingend recht dienen te worden vermeden, omdat de rechter deze anders buiten toepassing kan laten.

Vragen?

Neem contact op met Mieke Verhoeff via mverhoeff@nexavelo.nl of Luc Coehorst, via lcoehorst@nexavelo.nl

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.