Ondernemingsrecht

‘Ondernemers willen van nature veel zelf doen, maar je kunt niet alles alleen’

Nederlandse MKB-bedrijven leveren een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie. Meer dan 70% van de werkgelegenheid komt voort uit het MKB, dat meer dan 60% bijdraagt aan het bruto binnenlands product. Mede door de hoge inflatie staat die bijdrage nu onder grote druk. Herstel en nieuw ondernemerschap ontstaan niet vanzelf: creativiteit van ondernemers is hard nodig. Elke dag worden zij met nieuwe uitdagingen geconfronteerd.

De hordes moeten het ene moment direct, en op het andere moment later genomen worden: in alle gevallen moeten ondernemers/werkgevers hun commerciële en juridische positie heroverwegen. Dat vergt een strategische visie op de markt en het vergroot de verantwoordelijkheid van het ondernemerschap en de risico’s die daarmee samenhangen.

Ondernemers willen van nature veel zelf doen, maar je kunt niet alles alleen. Commerciële, organisatorische en juridische borging is nodig, en wordt mogelijk als je business partners laat meewerken die snappen wat er in de markt en in de organisatie gebeurt – en vooral wat er moet gebeuren. Welke energie, welk ondernemerschap is nodig? Waar liggen nieuwe markten, kansen, mogelijkheden?

 

Ondernemingsrecht kan zijn waarde toevoegen door op de eerste plaats te luisteren naar de ambities van ondernemers, en daar vervolgens de juridische borging bij te vinden. Net zoals ondernemers zelf: denken in kansen, nieuwe strategieën, de uitwerking in concrete stappen vertalen… De advocaat of adviseur van morgen zal er vooral voor de ondernemer moeten zijn. Onafhankelijk, realistisch en vooral sterk genoeg om weerstand te bieden aan de bestuurder/DGA.

Juridische kennis en inzicht in de gevolgen van de veranderende wetgeving voor ondernemers zijn daardoor wel een noodzakelijke, maar nog geen voldoende voorwaarde voor succes. Uiteindelijk gaat het erom of bedrijfsadviseurs en juristen zich daadwerkelijk kunnen verplaatsen in – en kunnen adviseren over – het ondernemerschap van hun cliënten. Het aanreiken van de juiste juridische kennis en kaders is daarin slechts de basis, geen onderscheidende USP.

Wij adviseren en procederen, we  geloven stellig in de duale aanpak

Wij staan ondernemingen (dga’s, aandeelhouders, vennoten, etc.) bij die actief zijn in allerlei branches en sectoren, zoals:
 • Vastgoed (ontwikkelaars, vastgoedbeheerders en vastgoedbeleggers).
 • Food (producenten en leveranciers van levensmiddelen en grondstoffen voor levensmiddelen).
 • Detailhandel (winkelbedrijven, fysiek en/of online).
 • Horeca (hoteliers, restaurants en toeleveranciers van horecabedrijven).
 • Zakelijke dienstverleners (financiële dienstverleners, accountantskantoren en makelaarskantoren).
 • Uitzendbranche (uitzendbureaus en detacheerders).
 • IT-sector.

De oplossingen en diensten die wij verzorgen:

 • Begeleiding bij overnames (activa/passiva transacties of koop van aandelen) inclusief het voeren van onderhandelingen en het opstellen en beoordelen van de benodigde overeenkomsten en documenten.
 • Begeleiding bij vastgoedtransacties (koop en/of ontwikkeling van onroerende zaken) inclusief het voeren van onderhandelingen en het opstellen en beoordelen van de benodigde overeenkomsten en documenten.
 • Begeleiding bij het opzetten van structuren van ondernemingen.
 • Begeleiding bij aandeelhoudersgeschillen.
 • Begeleiding bij het opzetten of verbreken van samenwerkingsverbanden.
 • Begeleiding bij het opzetten of ontmantelen van franchiseconstructies.
 • Opstellen en beoordelen van allerhande overeenkomsten, variërend van koopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, vennootschapsovereenkomsten, distributieovereenkomsten, uitleenovereenkomsten, franchiseovereenkomsten tot lease overeenkomsten in de Nederlandse en Engelse taal.
 • Voeren van kort geding procedures, bodemprocedures en hoger beroep procedures over allerhande onderwerpen op het gebied van ondernemingsrecht of op het snijvlak van ondernemingsrecht en arbeidsrecht of verbintenissenrecht.
 • Voeren van arbitrageprocedures in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten van Amerika over allerhande geschillen zoals (internationale) handelstransacties, bouw-/ vastgoed gerelateerde transacties en de internationale luchtvaart.

Lijst van recente zaken

 • Enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam ter zake een geschil tussen twee aandeelhouders en bestuurders van een structuur van vennootschappen die actief zijn in de horeca.
 • Procedure bij de rechtbank Oost-Brabant over een geschil tussen certificaathouders en het bestuur van een stichting administratiekantoor.
 • Begeleiding van een geschil tussen bestuurders en aandeelhouders van een vennootschap die actief is in de detailhandel.
 • Begeleiding van een onderhandse verkoop van aandelen in een besloten vennootschap (bouwonderneming) inclusief het opstellen van een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst en nieuwe managementovereenkomsten.
 • Opstellen van algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden in de Nederlandse en Engelse taal voor een handelsonderneming in de metaalindustrie.
 • Begeleiding van een voormalig bestuurder van een vennootschap die door de curator van deze vennootschap is aangesproken.