Arbeidsrecht 

Ontwikkelingen in het arbeidsrecht gaan hand in hand met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Het arbeidsrecht regelt– kort samengevat – de relatie tussen werkgevers en werknemers. Wat mag je in deze relatie over en weer van elkaar verwachten en verlangen?

Wij zijn advocaten die adviseren en procederen. Wij geloven stellig in een duale aanpak: alleen een advocaat met een gedegen ervaring met procederen beschikt over de juiste bagage om zijn cliënten goed te adviseren en overeenkomsten met de juiste inhoud op te stellen. Als ‘trusted advisor’ zijn wij intensief betrokken bij onze cliënten en kennen de organisatie en de branche waarin zij actief zijn. Daarnaast stellen wij standaard ons netwerk van relaties open voor onze cliënten. Denk hierbij aan het verbinden van onze cliënten met partijen die voor financiering van een transactie kunnen zorgen, of het verbinden van onze cliënten met andere professionals (accountants, fiscalisten, notarissen en gespecialiseerde advocaten).

Oplossingen en diensten:
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten en hieraan gerelateerde overeenkomsten (arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd, min./max. arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaardenreglement, detacheringsovereenkomst, geheimhoudingsovereenkomst, studiekostenregeling, aandelenoptieregeling, etc.).
 • Het voeren van onderhandelingen over arbeidsrechtelijke onderwerpen met diverse partijen, variërend in omvang, achtergrond en nationaliteit).
 • De begeleiding buiten rechte van geschillen tussen bijvoorbeeld werkgever-werknemer over het functioneren van de werknemer en re-integratie perikelen.
 • Het voeren van overleg en onderhandelingen met medezeggenschapsorganen en vakbonden over reorganisaties.
 • Met het voeren van gerechtelijke procedures, zoals kort geding procedures, bodemprocedures, hoger beroep procedures en procedures bij het UWV.

 

Wij zijn intensief betrokken bij onze cliënten en kennen de branches waarin zij actief zijn

Wij staan kleinere en grote ondernemingen bij die actief zijn in diverse sectoren, en particulieren zoals DGA’s, aandeelhouders, vennoten, et cetera.
 • Vastgoed (ontwikkelaars, vastgoedbeheerders en vastgoedbeleggers).
 • Food (producenten en leveranciers van levensmiddelen en grondstoffen voor levensmiddelen).
 • Detailhandel (winkelbedrijven, fysiek en/of online).
 • Horeca (hoteliers, restaurants en toeleveranciers van horecabedrijven).
 • Zakelijke dienstverleners (financiële dienstverleners, accountantskantoren en makelaarskantoren).
 • Uitzendbranche (uitzendbureaus en detacheerders).
 • IT-sector.

Lijst van recente zaken

 • Begeleiding van het ontslag van 15 medewerkers in het kader van een reorganisatie van een fabrikant van levensmiddelen.
 • Begeleiding van een ontslag van een statutair bestuurder van een besloten vennootschap.
 • Begeleiding van een cliënt-werkgever bij het op staande voet ontslaan van een werknemer.
 • Het verstrekken van advies over het – op arbeidsrechtelijk vlak – inrichten van een structuur van ondernemingen.
 • Het voeren van een bezwaar- en beroepsprocedure tegen een door het UWV aan een cliënte (ten onrechte) opgelegde loonsanctie.