Verzekeringsrecht

NexaVelo Advocaten helpt verzekerden die vinden dat verzekeraars ten onrechte niet uitkeren

Het verzekeringsrecht: het geheel van rechtsregels die de onderlinge verhoudingen bepalen tussen de verzekeraar, de verzekeringnemer en/of de verzekerde.

Wanneer u als bedrijf of particulier schade lijdt door bijvoorbeeld brand, inbraak, diefstal, ziekte of arbeidsongeschiktheid kan NexaVelo Advocaten u adviseren over jou verzekeringsdekking. Ook helpen we verzekerden die vinden dat verzekeraars ten onrechte niet uitkeren.

Wij kennen de verzekeringspraktijk zeer goed en kunnen daarom helpen bij het afhandelen van claims op verzekeraars. Wij adviseren over je verzekeringsdekking en kunnen namens jou het geschil met de verzekeraar oplossen. Mr. Iman Boot heeft vele jaren bij verschillende verzekeraars gewerkt en heeft daardoor veel ervaring met het beoordelen van verzekeringsdekkingen en het afhandelen van claims.

En als het nodig en nuttig is kunnen wij ook namens jou procederen of je vertegenwoordigen bij Kifid, het Klachteninstituut financiële dienstverlening. Kifid behandelt financiële klachten van consumenten en kleinzakelijke ondernemers over hun zakelijke krediet of alternatieve financiering.

Namens u procederen wij ook bij Kifid, het klachten-instituut financiële dienstverlening 

Oplossingen en diensten:
  • Adviseren over verzekeringsdekking.
  • Oplossen geschil met verzekeraars.
  • Procederen.
  • Vertegenwoordigen van cliënten bij Kifid.

Advocaat Iman Boot heeft vele jaren bij verschillende verzekeraars gewerkt en heeft daardoor veel ervaring met het beoordelen van verzekeringsdekkingen en het afhandelen van claims.