Loonschade / Loonregres

Wij kunnen in de meeste gevallen voor onze cliënten (een deel van) de advocaatkosten op de wederpartij verhalen

Van iedere werknemer die arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever wettelijk verplicht om het loon maximaal twee jaar door te betalen. Ook moeten werkgevers zich in die periode inspannen om werknemers zo goed mogelijk te re-integreren in het arbeidsproces.

Deze loon- en re-integratiekosten kunnen in specifieke gevallen op derden worden verhaald: denk aan arbeidsongeschiktheid als gevolg van een auto-ongeluk of een val door een slecht wegdek. Het verhalen van deze kosten op de (verzekeraar van de) derde wordt loonschadeverhaal of loonregres genoemd.

Advocaat Heleen Veldink is gespecialiseerd in loonschade en werkte van 2013 tot begin 2020 als loonschadejurist en later loonschade-advocaat. Haar standaard werkwijze:

  1. Een zeer snelle inschatting van de haalbaarheid van zaken.
  2. Een efficiënte inhoudelijke behandeling.
  3. Het verhaal-traject de cliënt zoveel mogelijk uit handen nemen.

Bij het uit handen nemen van het verhaal-traject gaat het veelal om aansprakelijkstellingen aan wederpartijen, inventarisering van de loon- en re-integratiekosten (na erkenning van de schade), het maken van de schadeberekeningen en het indienen daarvan bij de wederpartij. Bij discussie met de wederpartij (over bijvoorbeeld vertrouwelijke medische informatie of de hoogte van de geleden schade) overleggen we altijd eerst met onze cliënten, met als doel om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Niet onbelangrijk: als de derde aansprakelijk is voor de loonschade, dan moet deze ook de buitengerechtelijke kosten vergoeden. Dit betekent dat wij in de meeste gevallen voor onze cliënten (een deel van) de advocaatkosten op de wederpartij kunnen verhalen, waardoor de kosten voor loonschadezaken in veel gevallen zeer beperkt kunnen blijven.

De cliënt zo veel mogelijk uit handen nemen

Oplossingen en diensten:
  • Adviseren.
  • Buitengerechtelijk verhaal-traject.
  • Procederen.
  • Verzorgen van workshops/ presentaties voor HR-afdelingen.