Arbeidsmarkt & Arbeidsrecht

De arbeidsmarkt verandert. Meer dan ooit is het vinden van goed opgeleid personeel de uitdaging. Millennials met nieuwe verwachtingen betreden de arbeidsmarkt, zijn mondiger, beter – of op z’n minst anders – opgeleid dan eerdere generaties en zijn meer gericht op een goede work/life balance.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft een grote invloed op uw bedrijfsvoering

De flexibilisering van de arbeidsmarkt maakt dat professionals minder behoefte hebben om zich voor langere tijd aan één werkgever te binden. Ze verwachten steeds meer van hun werkgever op het gebied van opleidingsmogelijkheden en ruimte voor eigen invulling van de functie.

De ontwikkelingen in het arbeidsrecht hebben daardoor een steeds grotere invloed op de bedrijfsvoering van de onderneming. Als ondernemer wil je hier rekening mee houden, je wilt kunnen bijsturen als zich binnen de markt ontwikkelingen voordoen waarop geanticipeerd moet worden door op of af te schalen. Nu de arbeidsmarkt substantieel verandert neemt ook de complexiteit van het arbeidsrecht toe. Iedere manager en ondernemer ontkomt er in het huidige tijdsgewricht niet aan om na te denken (en vooral beslissingen te nemen) over de gewenste richting van de onderneming en de consequenties daarvan voor zijn of haar personeelsbeleid.

De vragen

‘Waar wil ik met mijn onderneming op korte en de middellange termijn naar toe? Hoe kan ik mijn personeelsbestand zo optimaal mogelijk laten aansluiten op de ontwikkelingen in de markt, zoals kortere dienstverbanden, min-max contracten, payrolling, inlenen van professionals? Hoe kan ik er voor zorgen dat ik goed personeel aan mij bind door de juiste beloningsstructuur & opleidingsprogramma’s?’ Dit zijn de vragen waarop ondernemers vandaag een antwoord willen hebben.

Het antwoord: Gedegen personeelsbeleid met een juridisch fundament

Goed personeelsbeleid is één van de pijlers onder een succesvolle onderneming. Het is de kunst om personeel zo goed mogelijk in staat te stellen om hun werk te verrichten, hen tevreden te houden en om – zeer belangrijk – de personeelskosten in de hand te houden. Deze kosten vormen een steeds groter wordend onderdeel van de bedrijfskosten van iedere organisatie. Dit betreft niet alleen de loonkosten, maar ook de kosten zoals doorbetaling van loon bij ziekte, kosten van re-integratie van werknemers, kosten van vervanging van vertrekkend of arbeidsongeschikt personeel en opleidingen. Het in de hand kunnen houden van deze kosten en tegelijkertijd het laten renderen van personeel en organisatie bepaalt het succes van een onderneming.

Het in de hand kunnen houden van personeelskosten en tegelijkertijd het laten renderen van personeel en organisatie bepaalt het succes van een onderneming

Vergrijzing, kritischer personeel, kortere dienstverbanden: wat doet dit met uw onderneming?

De arbeidsmarkt zal verder veranderen, er zal meer en meer een tweedeling ontstaan tussen hoog opgeleide werkenden die complexere werkzaamheden verrichten en minder hoog opgeleide werknemers die werkzaamheden verrichten die gestandaardiseerd en zelfs overgenomen kunnen worden door de techniek.

Daarnaast zal de arbeidsmarkt – door vergrijzing en mentaliteitsverandering – nog krapper worden en verder flexibiliseren. De vijver van ervaren, goed opgeleide en direct inzetbare werknemers zal de komende jaren krimpen. Werknemers zullen korter in dienst blijven van werkgevers, en zullen sneller overstappen naar een andere werkgever als hen betere arbeidsvoorwaarden wordt geboden. En wat zijn eigenlijk in deze tijd de optimale arbeidsvoorwaarden?

Flexibele bedrijfsvoering, flexibele arbeidsvoorwaarden

Ons advies: wees zo flexibel als mogelijk  en richt uw onderneming daar op in – dus ook zo flexibel mogelijk. Kijk altijd wat het beste past bij een individuele werknemer: in arbeidsvoorwaarden, in opleidingen en in vooruitzichten. Bied maatwerk, en zorg voor de juiste arbeidsrechtelijke borging daarvan. De ene werknemer wil een vast dienstverband met duidelijk omschreven taken, vooruitzichten en opleidingsmogelijkheden, de ander hecht minder waarde aan zekerheid en wil bijvoorbeeld flexibiliteit en vrijheid om werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.

Noodzakelijke voorwaarde voor gedegen personeelsbeleid: het juridisch fundament. Kijk dus goed welke mogelijkheden het arbeidsrecht biedt om maatwerk te leveren, professionals te werven en aan je organisatie te binden. Er is heel veel mogelijk om uw organisatie te laten groeien met behulp van een gedegen personeelsbeleid. Bent u directeur, werkgever en/of (HR-) manager? Laat u hierover dan op tijd informeren.


 

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.