Privacyrecht

Een ernstig datalek dien je binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De bescherming van privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel ‘privacywet’ genoemd. De AVG bevat regels voor het verwerken van persoonsgegevens.

NexaVelo Advocaten heeft ervaring met alle aspecten van het privacyrecht. Wij helpen onze cliënten bij het opstellen van hun privacybeleid, inclusief verwerkersovereenkomst, cookieverklaring en privacy statement. Ook adviseren wij je over onverhoopte datalekken en privacyklachten.

Bij het opstellen van je privacybeleid brengen wij eerst je organisatie in kaart waar dit voor het privacy-beleid van belang is. Verder analyseren wij welke persoonsgegevens je precies verwerkt. Als er sprake is van een datalek komen wij direct in actie, want een ernstig datalek moet binnen 72 uur worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gespecialiseerd in opstellen,
adviseren 
en ondersteunen

Oplossingen en diensten:
  • Opstellen privacybeleid.
  • Opstellen verwerkersovereenkomsten.
  • Opstellen privacystatement.
  • Adviseren in geval van datalekken.
  • Ondersteuning bij het maken van Privacy Impact Assessments (PIA’s).