Gratis handleiding algemene voorwaarden B2B

Algemene voorwaarden zijn niet altijd een standaardproduct dat je gratis kan downloaden.

Algemene voorwaarden zijn onmisbaar in het handelsverkeer. Als het goed is bepalen de algemene voorwaarden mede waar de wederpartij recht op heeft – en dus waar deze voor betaalt.

Toch gaat er veel mis, met name bij de toepasselijkheid van de voorwaarden en het (tijdig) informeren van de wederpartij. Dit kan tot gevolg hebben dat de onderneming vorderingen niet kan incasseren, hoge kosten moet maken in verband met een tekortkoming en/of onbeperkt aansprakelijk is voor schade.

Ook zien veel ondernemingen algemene voorwaarden als een standaardproduct dat je gratis kunt downloaden. Dat kan ook, maar die voorwaarden zijn vaak gedateerd, incompleet en sluiten niet aan bij de specifieke wensen en risico’s van de onderneming.

Onze advocaat Luc Coehorst heeft een handleiding opgesteld die aanknopingspunten biedt om aan de wettelijke eisen voor algemene voorwaarden te voldoen. Ook bevat deze voor iedere fase (sluiten overeenkomst, contractbreuk etc.) uitleg over de juridische (on)mogelijkheden en de rol van algemene voorwaarden. Verder bevat de handleiding handige en praktische tips, onder meer over hoe toepasselijkheid van de voorwaarden van de wederpartij kan worden voorkomen.

Ook voor uw onderneming bevat de handleiding waardevolle informatie. Heeft u interesse? U kunt het pdf-document hier downloaden.

Let op: Hoe juridisch gezien met algemene voorwaarden wordt omgegaan is sterk afhankelijk van de concrete omstandigheden van een individueel geval. De handleiding is dan ook geen juridisch advies. Het geeft een praktisch overzicht op hoofdlijnen, toegespitst op zakelijke transacties. De invloed van consumentenrecht is dus niet meegenomen.