Investeren in vastgoed is investeren in de toekomst

Vastgoed is ontwikkelen, bouwen, beleggen en exploiteren. In woningen, kantoren, industrieel vastgoed, retail en leisure. Welke ontwikkelingen in de markt betrek je bij de beste vastgoedstrategie? Een bredere visie op vastgoedontwikkelingen helpt bij het maken van de cruciale keuzes.

Welke ontwikkelingen in de markt moet je volgen voor de beste vastgoedstrategie?

Kansen tijdens de woningschaarste voor de komende decennia

Het enorme gebrek aan woningen in Nederland hangt zeer nauw samen met het aantal beschikbare ontwikkellocaties: Nederlandse gemeenten hebben de regiefunctie hierin, en sommige gemeenten willen uitsluitend binnenstedelijke woningbouw toestaan. Dat beperkt uiteraard het aantal ontwikkellocaties en investeringskansen in Nederland. Voor wat betreft de woningmarkt is de visie gerechtvaardigd dat er de komende vijftig jaar in Nederland veel vraag zal blijven naar goede en betaalbare woningen. Vanzelfsprekend in de Randstad, maar ook in de regio’s Eindhoven en Arnhem-Nijmegen. Nu de goede posities verwerven betekent gegarandeerd een goede werkvoorraad voor de bouwbedrijven, en zal ook rendement opleveren voor ontwikkelaars en beleggers die de producten in belegging zullen nemen.

E-business als factor

Door het toenemende belang van verkopen via internet zal er een ander soort distributie ontstaan en zullen andere, dicht bij de stedelijke agglomeraties gelegen locaties beschikbaar moeten komen. Maar door de verdichting in steden is er tegelijkertijd minder kleinschalig industrieel vastgoed beschikbaar: ook daar gaat krapte ontstaan.

Duurzaam bouwen en wetswijzigingen tijdens de Coronacrisis

Duurzaam bouwen staat overal hoog op de agenda. Alles is er nu op gericht om energieneutrale woningen neer te zetten, met de bekende ‘nul op de meter’ doelstelling. Voor wat betreft industrieel/logistiek vastgoed ontstaan er op allerlei plaatsen de bekende ‘dozen in de wei’. Het is niet uit te sluiten dat de rijksoverheid hier meer regie op gaat voeren: in de exploitatie (zoals beleggen en verhuren) zijn bijvoorbeeld de nodige wijzigingen in het huurrecht. Door de invoering van de wet doorstroming huurmarkt in 2015 werd het mogelijk om te verhuren zonder de huurbescherming van huurder. Zo is er tijdens deze Coronacrisis ook een spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten gemaakt.

Een vastgoedstrategie per sector, per fase en per regio biedt de juiste focus en is de beste keuze

Vastgoed gaat altijd over de lange termijn

Voor onze cliënten zijn de ontwikkelingen van belang omdat dat invloed heeft op hun strategie. Vastgoed gaat altijd over de lange termijn, sommige trajecten kunnen decennia bestrijken, vanaf het verwerven van de positie tot en met de bouw en exploitatie. Het is dus uiterst belangrijk om juist de huidige ontwikkelingen te kunnen duiden en zo gefundeerd voor de toekomst te kunnen kiezen. Nu de juiste keuzes maken betekent straks het beste rendement.

De beste strategie: kies per sector, per ontwikkelfase en per regio.

Een gedegen vastgoedonderneming maakt de juiste investeringen in de toekomst met de juiste kennis van vandaag. Een vastgoedstrategie per sector, per fase en per regio biedt de juiste focus en is de beste keuze. Deze gefragmenteerde marktbenadering  opnemen in een integraal plan maakt dat ondernemers verschillende accenten in de strategie kunt aanbrengen. Met grote belangen in lange termijn vastgoed is het evident dat de juridische fundamenten ervan 100% op orde moeten zijn. Laat alle afspraken op tijd vastleggen met een partij met kennis van het vastgoedrecht EN kennis van de vastgoedmarkt.

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.