International Desk

   

Internationaal zakendoen is niet alleen vanwege andere wetten en regels uitdagend: ook culturen zijn per land en per regio verschillend

Internationaal zakendoen is voor veel ondernemers een uitdaging: andere landen, andere regels. Ook al groeit het recht in de verschillende landen door de internationalisering steeds verder naar elkaar toe, nog steeds worden internationale regels in verschillende landen ook verschillend geïnterpreteerd.

NexaVelo Advocaten beschikt over een International Desk die ondernemers begeleidt bij het zakendoen in het buitenland: het opzetten van distributienetwerken, begeleiden van overnames, contracten en geschillen. NexaVelo Advocaten zet daarbij haar netwerk aan buitenlandse partners in. 

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van internationaal gerichte ondernemers. Niet alleen bij het maken van overeenkomsten tussen internationaal opererende partijen, maar ook bij het voeren van procedures met  grensoverschrijdend aspect. Internationaal zakendoen is niet alleen vanwege andere wetten en regels uitdagend: ook culturen zijn verschillend. Het is voor ondernemers van belang met deze juridische en culturele verschillen rekening te houden en in een vroeg stadium adviseurs te betrekken.

De advocaten van NexaVelo begrijpen de taal van de internationale ondernemer. Hierdoor zijn we een bruggenbouwer tussen de Nederlandse ondernemer en zakenpartner in het buitenland.

Begeleiding van overnames, contracten, geschillen en het opzetten van netwerken


Wij treden voornamelijk op voor:
  • Middelgrote ondernemingen in de food- en cosmeticabranche.
  • Kledingindustrie.
  • Maakindustrie.
  • Uitgeverijen.
  • Biogasproducenten.

Oplossingen en diensten

  • Opstellen van verschillende soorten overeenkomsten (koop-, distributie-, arbeids-, samenwerkings- en knowhow-overeenkomsten).
  • Advies en begeleiden bij overnames.
  • Advies en begeleiden bij oprichten van buitenlandse vestigingen.
  • Voeren van procedures in Duitsland.