• Ondernemingsrecht advocaat

Ondernemingsrecht advocaat

Binnen het ondernemingsrecht komen allerlei regels aan bod die gelden voor bedrijven in de uitoefening van hun onderneming. Ons team van advocaten adviseert zowel over contracten als het vennootschapsrecht.

Contractenrecht

De advocaten van Nexa Velo Advocaten staan elke dag ondernemers bij op het gebied van het contractenrecht. De onderwerpen zijn zeer verschillend, zo kan het gaan om algemene voorwaarden, agentuur- en distributieovereenkomsten, koop / verkoop of samenwerkingsovereenkomsten. Om geschillen te voorkomen is het belangrijk dat de afspraken die zijn gemaakt goed worden vastgelegd. Dit geldt te meer als de belangen en/of de risico’s groot zijn. Onze cliënten helpen wij daarbij. Door het adviseren over en het opstellen van overeenkomsten en ook door desgewenst de onderhandelingen te voeren. Veelal gaat het goed en komen partijen de afspraken die zij zijn overeengekomen na. Echter, het komt ook voor dat uw wederpartij de verplichtingen niet of niet correct nakomt. Er ontstaat daarover dan vaak een geschil tussen partijen. Afhankelijk van de situatie heeft u verschillende mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het vorderen van nakoming, het ontbinden van de overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding.

Vennootschapsrecht

Hoe voorkomt u als bestuurder dat u aansprakelijk wordt gesteld voor de uitvoering van uw bestuurstaken? Welke regels gelden voor het nemen van besluiten of het opstellen van de jaarstukken voor mijn onderneming? Beschikt u over de meest geschikte aandeelhoudersovereenkomst om de samenwerking tussen de aandeelhouders te regelen?

Dit zijn zomaar wat vragen waar u als ondernemer tegenaan kunt lopen en bij de beantwoording daarvan kan Nexa Velo Advocaten u ondersteunen. Maar ook bij het juridisch vormgeven van uw onderneming kunt u voor lastige vragen komen te staan. Uit de verschillende beschikbare rechtsvormen, niet alleen bv’s en nv’s, maar ook stichtingen, coöperaties en vof’s helpen wij u de optimale keuze te maken om uw zakelijke doelstellingen te verwezenlijken. Nexa Velo Advocaten houdt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, deelt kennis met u en helpt u om goed in te spelen op nieuwe wetgeving.

Wij kunnen u bovendien begeleiden bij verschillende transacties, zoals het opstellen en uitonderhandelen van een joint venture-, fusie- of overnameovereenkomst (of het nu gaat om een aandelentransactie, een activa-passivatransactie of een specifieke samenwerkingsvorm).

Graag denken wij met u mee over hoe de juridische instrumenten u kunnen helpen uw zakelijke doelstellingen te realiseren. Waar nodig ontfermen wij ons ook over het wegnemen van de juridische obstakels die hieraan juist in de weg staan. Zodat u zich kunt concentreren op wat u het liefste doet: ondernemen.

Neemt u voor een vrijblijvend advies contact op met Maaike Kamps.  

CONTACT

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials