Jeroen Elslo

Advocaat, Partner

+31 (0) 30 600 83 83 jelslo@nexavelo.nl

 

Civiel recht en ondernemingsrecht

Je zakelijke relatie behouden. Dat is bij een geschil vaak het uitgangspunt van veel ondernemers. Dat vraagt diplomatie van de behandelend advocaat. Door mijn brede ervaring in ondernemingsrecht en diverse cliëntenkring kan ik goed inschatten wat voor mijn cliënt de juiste keuze is. Sinds 2001 ben ik advocaat. Mijn werk bestaat grotendeels uit het voeren van procedures, op allerlei verschillende rechtsgebieden. Naast het procederen bij de ‘gewone’ rechter heb ik veel ervaring met het procederen in hoger beroep en met alternatieve geschillenbeslechting, zoals arbitrage en bindend advies.

Betrokkenheid bij het proces

Naast dat ik regelmatig telefonisch contact heb met mijn cliënten, kom ik ook altijd even langs. Zo kan ik het bedrijf van binnen zien, de mensen persoonlijk een hand geven en voelen hoe het er op de werkvloer aan toe gaat. Ik neem graag de tijd om samen met de cliënt de strategie te bepalen. Hoe gaan we het gewenste resultaat behalen? Door mijn cliënt bij het proces te betrekken, krijg ik een beter resultaat. Problemen oplossen doe je samen met de klant, niet alleen vóór de klant.

‘Mijn klanten adviseer ik in praktische en duidelijk taal, zonder onnodig juridisch jargon. Zo bereiken we samen een oplossing die resultaat oplevert.’

Zo efficiënt mogelijk oplossen

Ik houd me bezig met zaken over bouw- en huurrecht, incasso van vorderingen, geschillen over contracten en zeggenschap binnen ondernemingen. Denk aan vragen over het incasseren van achterstallige facturen, aansprakelijkheid bij een ongeval of over personeel en arbeidsrecht. Ondernemers willen weten hoe ze deze kwesties zo efficiënt mogelijk kunnen oplossen. Natuurlijk met behoud van hun (interne) klant. Daarnaast heb ik een voorliefde voor het beslag- en executierecht. Een goed vonnis moet immers ook worden uitgevoerd. Deze variatie in werkzaamheden maakt iedere werkdag weer interessant.

Uitdagingen

Ik houd van uitdagingen. Hoe lastiger de juridische vragen van mijn cliënten, hoe leuker. Het liefst combineer ik verschillende rechtsgebieden en breng ik alle onderdelen samen in één helder verhaal. Mijn klanten adviseer ik in praktische en duidelijk taal, zonder onnodig juridisch jargon. Zo bereiken we samen een oplossing die resultaat oplevert.

Beknopt Curriculum

Beëdigingsdatum: 24 oktober 2001

Werkervaring

 • Advocaat Voordaan Advocaten (2006-2017)
 • Advocaat Starmans & van Ruyven Advocaten (2003-2006)
 • Advocaat (stagiair) Van Dijk c.s. Advocaten 2001-2003

Opleidingen

 • Juridische Academie, Post Graduate, Corporate Law
 • Universiteit Maastricht, Master Private Law & Business Law (1996-2001)

Lidmaatschappen

 • Vereniging van incasso- en procesadvocaten (VIA)
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
 • Vereniging Corporate Litigation (VCL)
 • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA)
Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 

 • Algemene praktijk
  • Burgerlijk recht
 • Burgerlijk procesrecht
  • Arbitrage
  • Beslag- en executierecht
  • Litigation

  Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Jeroen heeft ruime ervaring met complexe verzoekschriftprocedures, zoals:

 • de herroeping van een besluit betreffende de ontbinding van een rechtspersoon
 • de executie van een pandrecht op aandelen
 • een rangregelingprocedure betreffende de verdeling van executieopbrengsten

Zijn diepgaande ervaring omvat geschilbeslechting van elke aard en in welk forum dan ook.