Omgevingsrecht

Ik ben gespecialiseerd in het omgevingsrecht in de brede zin van het woord. Ik houd me bezig met advisering rondom vergunningtrajecten (Wabo, Wet natuurbescherming) en ruimtelijke procedures. Verder heb ik ervaring met het opstellen van allerlei verschillende contracten in het kader van gebiedsontwikkeling (anterieure overeenkomsten, PPS-constructies). Ik heb een pragmatische aanpak en ben helder in mijn advisering.

Ik ben als onafhankelijk adviseur betrokken bij NexaVelo Advocaten.

‘Pragmatisch en helder.’