• Incasso advocaat

Incasso advocaat

Binnen de advocatuur hebben wij er voor gekozen om ons te specialiseren met een uniek product in de incassobranche. Wij onderscheiden ons van andere incassopartijen doordat wij ons uitsluitend richten op huurincasso’s en B2B vorderingen omdat dit een vak apart is. De groeiende complexiteit van vorderingen vraagt om specialisten. Daarom werken onze incasso juristen nauw samen met onze gespecialiseerde advocaten. Wij staan uitsluitend ondernemende crediteuren bij. Hierdoor hebben wij een unieke positie in de branche.

Wordt uw factuur niet betaald en heeft uw klant of afnemer daarvoor geen echte reden, dan staan onze incasso specialisten voor u klaar. Wij zijn helder, zakelijk en to the point richting uw debiteuren. Geeft u uw vordering uit handen, dan wordt uw debiteur meteen aangeschreven en aangemaand. Daarbij verhalen wij de hoofdsom, en brengen ook de rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening.

Incasso speerpunten

Mocht één of wellicht meerdere sommaties niet leiden tot betaling, dan heeft u diverse middelen tot uw beschikking om betaling af te dwingen. Over welk middel het beste kan worden ingezet adviseren wij u graag. Bijvoorbeeld over één van de volgende acties:

  • incassoprocedures;
  • het leggen van beslag op vermogensbestanddelen;
  • het vestigen van zekerheidsrechten;
  • het aanvragen van een faillissement.

Neemt u voor een vrijblijvend advies contact op met Frank Peeters.

CONTACT

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials