• 20 Apr

    Sjoemelen met proeftijd is link

Ondernemers die houden van vogelen met arbeidscontracten, die moeten opletten. Recent is er iemand flink op zijn vingers getikt door de rechter. Leer van deze blunder.

Onlangs heeft de kantonrechter te Utrecht in kort geding bepaald dat een werkgever misbruik heeft gemaakt van de bevoegdheid om op te zeggen tijdens de proeftijd.

De feiten in deze zaak waren als volgt. De werknemer is per 1 september 2011 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij de werkgever in de functie van objecttechnicus. Tussen partijen is een proeftijd van twee maanden overeengekomen. Op 24 oktober 2011 is er op een evaluatieformulier met betrekking tot de proeftijd door de direct leidinggevende van de werknemer ingevuld dat er geen reden is de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd te beëindigen. In de periode tussen 24 en 28 oktober 2011 wordt de werknemer op zijn technische kennis getest. Geconcludeerd wordt dat de werknemer wel technisch is, maar nog veel moet leren. Per brief d.d. 28 oktober 2011 is de werknemer vervolgens door de werkgever bericht dat de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd op 31 oktober 2011 eindigt. Tevens wordt de werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van één maand aangeboden, zodat de werknemer de tijd heeft om uit te kijken naar een nieuwe baan. De werknemer heeft de nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onder protest getekend.

Doorbetaling van loon

De werknemer vordert vervolgens in kort geding wedertewerkstelling en doorbetaling van loon. De werknemer stelt zich op het standpunt dat het gegeven proeftijd ontslag nietig is, dat de werkgever, voor zover er wel rechtsgeldig een einde aan de arbeidsovereenkomst is gekomen, misbruik heeft gemaakt van de proeftijd en dat de werkgever in strijd heeft gehandeld met de normen van goed werkgeverschap.

De kantonrechter oordeelt dat er in deze zaak vanwege twee redenen sprake is van misbruik van bevoegdheid. De eerste reden is dat tussen partijen ten tijde van de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk is onderhandeld over een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de werkgever daar destijds mee akkoord is gegaan, om vervolgens aan het einde van de proeftijd alsnog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te bewerkstelligen.

De tweede reden is dat bij de werknemer door het gesprek met zijn leidinggevende de indruk is gewekt dat niets in de weg stond aan het voortduren van de arbeidsrelatie voor onbepaalde tijd, terwijl deze indruk kort daarna ongedaan wordt gemaakt.

Het gevolg van de opzegging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met misbruik van de proeftijd is volgens de kantonrechter dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdig opgezegd had moeten worden om te eindigen op de tussen partijen overeengekomen einddatum. Deze opzegging heeft niet plaatsgevonden, zodat de arbeidsovereenkomst doorloopt. De vorderingen tot wedertewerkstelling en tot doorbetaling van loon worden derhalve toegewezen door de kantonrechter.

Een werkgever die overweegt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van een werknemer tijdens de proeftijd op te zeggen om de werknemer vervolgens een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden, dient er derhalve op bedacht te zijn dat dit in bepaalde gevallen misbruik van de proeftijd kan opleveren.

Martijn Noordermeer

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials