• Huurachterstand vorderen
    20 Sep

    Onrechtmatige concurrentie door ex-werknemer, ook als een beding ontbreekt

Dat er sprake kan zijn van onrechtmatige concurrentie door een ex-werknemer zonder dat een relatie- en concurrentiebeding was overeengekomen, blijkt uit een uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag van 7 augustus 2014 in het kader van de opheffing van een beslag.

De ex-werknemer had een aanzienlijk deel van de klanten verworven ten behoeve van de nieuwe werkgever, waardoor niet uitgesloten is dat de oud-werkgever schade heeft geleden en waardoor het niet ondenkbaar is dat de ex-werknemer onrechtmatig heeft gehandeld. Dat er geen concurrentiebeding was overeengekomen doet daar naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aan af en hij laat het beslag in stand. Lees hier de uitspraak.

Nexa Velo Advocaten

M info@nexavelo.nl
T +31 (0) 30 600 83 83

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials