• 23 nov

    Franchiser? Kijk uit met merknaamrecht

Er is een onverwacht gevaar voor franchisenemers; zij kunnen namelijk zomaar een rechtszaak aan hun broek hebben, als zij zonder nadenken volledig de merknaam van hun franchisegever overnemen.

Wanneer je distributeur of franchisenemer bent van een bepaald merkproduct, dan mag je daar normaal gesproken reclame voor maken. Zo mochten in 1995 de Kruidvatwinkels al reclame maken voor Dior-producten die zij rechtmatig hadden verkregen, ondanks dat Dior dit afbreuk vond doen aan haar goede naam.

Uitzonderingen

Dat kan echter anders zijn wanneer je met de rechthebbende op de handelsnaam/het merk afspraken hebt gemaakt over het gebruik. Dit was ook het geval waarover de Rechtbank in Den Haag onlangs moest beslissen met betrekking tot de Street One franchising. Street One Modehandel B.V. exploiteert een aantal kledingmerken, waaronder het merk Street One. Zij heeft daarvoor een licentie verkregen van de Duitse eigenaar van het merk: Street One GmbH. Een ondernemer die in Wijchen een Street One winkel wil starten heeft met Street One Modehandel B.V. een – overeenkomst gesloten. Later spreken partijen nog af dat deze ondernemer ook een Street One winkel in Barneveld zal openen. In de overeenkomsten is onde rmeer het volgende afgesproken:

“De POS-overeenkomst bevat de volgende bepalingen over het gebruik van het merk STREET ONE:

artikel I lid 1: De partner mag het merkteken van Street One enkel in samenspraak met Street One gebruiken, en dit ofwel in overeenstemming met de door Street One vastgestelde marketing toolbox, ofwel op basis van schriftelijk vastgelegde individuele afspraken

artikel III lid 3: Ter ondersteuning van de presentatie en de verkoop van het merk verleent Street One aan de systeempartner de herroepbare toestemming om het handelsmerk en de merknaam, en wel uitsluitend op de systeemafdeling en uitsluitend in de door het merk gerealiseerde handelsrechtelijk vrijgegeven vorm. (…)

artikel IV lid 3: Partijen zijn het erover eens dat de systeempartner in geen enkel geval rechten heeft op of met betrekking tot het merk Street One en dat de systeempartner dit merk niet voor zijn eigen bedrijf mag gebruiken.

Artikel VII lid 2: Bij beëindiging van de overeenkomst verplicht de systeempartner zich ertoe het verdere gebruik van de merknaam Street One (…) te staken.”

Toestemming

De ondernemer vindt dat hij de handels- en merknaam van Street One zoveel mogelijk mag en moet promoten. Daarom registreert hij – volgens eigen zeggen – niet lang na de opening van de winkel in Wijchen de domeinnaam www.StreetOne.nl en hij lanceert een website met die domeinnaam met informatie over de winkels in Wijchen en Barneveld met de bedoeling daar een webshop aan toe te voegen. Hiervoor heeft hij geen toestemming gevraagd aan Street One.

Street One heeft aan de ondernemer gemeld dat hij moet stoppen met het gebruik van de domeinnaam www.Street One.nl en de webshop onder die domeinnaam. Reden hiervoor is dat dit gebruik in strijd is met de beperkte licentie die de ondernemer had verkregen op grond van de bovenstaande contractsbepalingen. De ondernemer had geen toestemming om de naam van Street One te gebruiken op de manier zoals hij dat nu heeft gedaan.

In de overeenkomst zijn hele duidelijk beperkingen opgenomen aan het gebruik van de merknaam en handelsnaam Street One. Wanneer dat het geval is, dan heb je je daaraan te houden als franchisenemer/contractant en mag je niet op eigen houtje domeinnamen gaan claimen en gebruik maken van de handels- en merknamen van de franchisegever. Wil je dat wel, dan moet je dat simpelweg eerst even overleggen. Wel zo netjes.

Martijn Noordermeer

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials