Ontruiming van bedrijfsruimte in kort geding

Op welk moment is het mogelijk een kort geding te starten?

Verhuurders van bedrijfsruimte worden regelmatig geconfronteerd met huurders die een huurachterstand hebben. Vaak is sprake van onregelmatige betalingen doordat huurders in financiële moeilijkheden zitten. De huur wordt te laat of onvolledig betaald, er ontstaat langzaam een achterstand van enkele maanden.

Het beëindigen van de huurovereenkomst kan in die gevallen alleen met instemming van de huurder of via een rechterlijke uitspraak. Om de schade te beperken en de achterstand niet te veel te laten oplopen wordt vaak gekozen voor een kort geding. Daarin wordt, naast betaling van de achterstallige huur, ook de ontruiming van het gehuurde gevorderd. Maar op welk moment is het mogelijk een kort geding te starten? Hoe hoog moet de achterstand zijn om het gehuurde te laten ontruimen?

Het oordeel van de rechter in kort geding is gebaseerd op een voorspelling. De rechter kan in een kort geding het huurcontract niet ontbinden, maar wel de ontruiming van een bedrijfsruimte gebieden. Dat wordt gedaan als het waarschijnlijk is dat een rechter in een bodemprocedure het huurcontract zal ontbinden omdat de wanbetaling van de huurder zo ernstig is dat van een verhuurder niet mag worden verwacht dat die het contract voortzet. Maar wanneer is de wanprestatie van een huurder voldoende ernstig?

Bij de huur van woonruimte is een achterstand van drie maanden in beginsel voldoende om de woning te laten ontruimen. Het hebben van een dak boven iemands hoofd is een elementaire levensbehoefte, zodat rechters vrij terughoudend zijn een huurder te ontruimen. Ook als de achterstand drie maanden of meer bedraagt kan sprake zijn van een bijzondere situatie, bijvoorbeeld een eenmalige tegenslag bij de huurder. Bij bedrijfsruimte geldt een strenger beleid. De meeste rechtbanken hanteren het beleid dat een achterstand van twee maanden of meer voldoende is om de bedrijfsruimte te laten ontruimen. Ook hier geldt weer, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Als de huurder wel ‘een verhaal’ heeft bij het ontstaan van de huurachterstand en concrete plannen om het betalingsgedrag te verbeteren, zal de rechter de ontruiming in de meeste gevallen weigeren. Dat is ook het geval als de huurder de vordering betwist, bijvoorbeeld vanwege ernstige gebreken in het gehuurde. In veruit de meeste gevallen is geen sprake van ‘een verhaal’ bij het ontstaan van de achterstand en evenmin een concreet plan voor verbetering. Er is dan sprake van betalingsonwil of betalingsonmacht. In die gevallen is het niet nodig de schade onnodig te laten oplopen en drie maanden af te wachten voordat maatregelen worden getroffen. Vroegtijdig een kort geding tot ontruiming voeren kan de schade beperken. Wacht dus niet te lang met het inroepen van juridische bijstand bij wanbetaling door huurders, zeker niet als het gaat om bedrijfsruimte. Er is meer mogelijk dan vaak wordt gedacht en dat is ook sneller mogelijk.

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.