• Luc Coehorst

INTRODUCTIE

Voor mijn cliënten ben ik meer dan een adviseur. Als sparring partner en als raadsman ben ik op mijn best. Zo nodig aan de zijlijn, maar het liefst van begin tot eind betrokken. Die betrokkenheid en een goede samenwerking met de cliënt zijn kenmerkend voor mijn werkwijze.

Mijn focus ligt op de zakelijke procespraktijk. Met name adviseer, correspondeer en procedeer ik over commerciële contracten en aansprakelijkheid. Ook treed ik regelmatig op in zaken tegen banken over onder meer borgstellingen, renteswaps en overkreditering.

Door de zaak scherp te analyseren, de best mogelijke strategie uit te zetten en die overtuigend te presenteren laat ik de balans doorslaan in het voordeel van mijn cliënt.

Als advocaat probeer ik zo toegankelijk mogelijk te zijn. Zodat mijn cliënten niet twijfelen om de telefoon te pakken. Goed advies op het juiste moment kan goud waard zijn.

Breng mij uw uitdaging. Ik ga hem graag voor u aan.

Beëdigingsdatum: 23 juli 2010

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht
  • Arbitrage
  • Beslag- en executierecht
  • Litigation

Opleidingen:

 • Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren (2015-2016)
 • Universiteit Utrecht, Master Recht & Onderneming (2009-2010)
 • Universiteit Utrecht, Master Law & Economics (2008-2009, cum laude)
 • Universiteit Utrecht, Bachelor Rechtsgeleerdheid (2005-2008)
Luc Nexa Velo Advocaten
Mr. L.F.P. Coehorst

M lcoehorst@nexavelo.nl
T +31 (0) 30 600 83 83