• 11 dec

    Uw statutair directeur presteert niet goed genoeg? Klaag op tijd!

“Bent u ontevreden, vertel het ons”

U kent ze wel die teksten “Bent u tevreden over ons, vertel het uw vrienden. Bent u ontevreden, vertel het ons”. Deze teksten zijn zo logisch als wat en het mooie is dat er een directe link is naar het recht.

Klachtplicht in het algemeen

Als je iets koopt en je bent er niet tevreden mee, dan moet je op tijd klagen bij de verkoper. Ook als je een dienst afneemt, bijvoorbeeld van een advocaat of accountant geldt die regel. Klaag je niet op tijd, dan vervalt je recht. Wat “op tijd” is, verschilt per situatie, maar heb je een klacht, leg deze dan zo snel mogelijk neer bij die ander.

Deze klachtplicht, die onder andere geregeld is in art. 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, ziet op allerlei situaties. Niet alleen bij leveranciers of afnemers die hun verplichtingen niet nakomen, maar ook bij partijen die onrechtmatig handelen ten opzichte van u. Dus ook wanneer daar geen contract aan ten grondslag ligt.

U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan een naastgelegen bedrijf dat schade veroorzaakt aan uw bedrijfspand of bedrijfsauto’s. Ook dan geldt dat u – als u bekend bent met die schade – op tijd moet klagen. De gevolgen van het niet op tijd klagen zijn groot. U verliest namelijk, als vastgesteld wordt dat u te laat hebt geklaagd, de mogelijkheid om uw schade te verhalen.

Geldt die klachtplicht ook binnen een B.V.?

Dan gaan we nog een stap verder. Stel dat een van de statutair directeuren van een B.V. er een potje van maakt. De andere statutaire directeuren, eventuele Commissarissen en Aandeelhouders laten het op zijn beloop en pas veel te laat trekken zij aan de bel. Bestaat ook in die situatie het risico dat de B.V. geen schadevergoeding meer kan krijgen? Gaat dat niet wat ver nu het zuiver gaat om de interne verhoudingen binnen de B.V.?

Het zal u niet verbazen als ik zeg dat een statutair directeur van een B.V. zijn taak behoorlijk moet vervullen. Dit volgt uit artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Doet hij dat niet, dan bestaat allereerst het risico voor hem dat hij door de Algemene vergadering van Aandeelhouders wordt ontslagen.

Daarnaast kan een onbehoorlijke taakvervulling betekenen dat de statutair directeur aansprakelijk is voor de schade die daarvan het gevolg is. Anders gezegd: als de statutair directeur zijn verplichtingen niet goed nakomt, dan moet hij de schade die hij daardoor veroorzaakt vergoeden.

Omdat men nogal eens in zo’n situatie een “dossier” wil opbouwen en ook achteraf prima denkt te kunnen vaststellen dat er sprake is van die onbehoorlijke taakvervulling, wachten de betrokken soms te lang. En dan kan vastgesteld worden dat niet tijdig is voldaan aan de klachtplicht. Zo blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland op 3 december 2014.

De Rechtbank oordeelt dat de klachtplicht geldt voor alle verbintenissen en dus ook bij het klagen over onbehoorlijk bestuur. Niet relevant is dus dat artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek ziet op de interne verhoudingen binnen de B.V..

Dus: presteert uw statutaire directie niet naar behoren, leg uw klachten dan tijdig op tafel!

Martijn Noordermeer

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials