• Advocaten kantoor utrecht
    30 mrt

    Aanwezigheid van schade irrelevant voor de vraag of buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd

De redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid zijn in beginsel op de aansprakelijke partij te verhalen. Te denken valt aan expertisekosten en kosten van juridisch advies.  De vergoeding ven dergelijke buitengerechtelijke kosten strekt ertoe dat de benadeelde ook op het punt van de gemaakte kosten komt te verkeren in de vermogenspositie waarin hij zonder de aansprakelijkheidscheppende gebeurtenis zou hebben verkeerd.

In het geding dat heeft geleid tot het arrest van de Hoge Raad van 13 maart 2015 speelde de vraag of de benadeelde óók aanspraak maakt op vergoeding van de genoemde kosten  indien niet vast komt te staan dat er überhaupt schade was. Het hof oordeelde van niet.

De Hoge Raad verwijst naar vaste rechtspraak: voor een vergoeding van dergelijke kosten is vereist (1) dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de gebeurtenis en de kosten, (2) dat de kosten in zodanig verband staan met die gebeurtenis dat zij aan de aansprakelijke partij kunnen worden toegerekend, en (3) dat het redelijk was om in verband met een onderzoek deskundige bijstand in te schakelen en dat de kosten daarvan ook redelijk zijn (de zogenaamde “dubbele redelijkheidstoets”).

Voor vergoeding van dergelijke kosten is dus niet vereist dat uiteindelijk komt vast te staan dat schade is geleden, aldus de Hoge Raad.

De Hoge Raad verwijst de zaak terug naar het hof. Zij zal de zaak met inachtneming  van het oordeel van de Hoge Raad afdoen. Het is dan overigens nog goed mogelijk dat alsnog geen of slechts een deel van de gevorderde kosten zullen worden toegewezen gelet op de hiervoor genoemde wél toetsbare criteria.

Indien u vragen heeft over dit artikel, kunt u contact opnemen met Nexa Velo Advocaten.

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials