• 28 aug

    Wil je niet failliet? Verweer je dan!

Als een crediteur je onder druk probeert te zetten met een faillissementsaanvraag, kun je je als ondernemer verweren. Maar onderbouw dat verweer dan wel goed.

Mijn kantoorgenoten en ik staan ondernemers bij die geld tegoed hebben van hun afnemers of opdrachtgevers. In veel gevallen leidt dat tot betaling van de openstaande bedragen. In een enkel geval is daarvoor meer nodig en biedt een gerechtelijke incassoprocedure uitkomst. In sommige gevallen besluiten onze cliënten dat dit geen zin heeft en vragen wij het faillissement aan van de debiteur.

Onder druk van een faillissementsaanvraag wil een debiteur nog wel eens een betaling doen. Ook komt het voor dat een debiteur allerlei argumenten gaat bedenken om maar niet failliet te gaan. Er zijn maar weinig ondernemers die met veel plezier uitkijken naar een faillissement. In een interessante uitspraak van het Gerechtshof in Amsterdam van 5 augustus 2014 had de debiteur bedacht dat hij een tegenvordering had op de schuldeiser. Die claim zou zo hoog zijn dat er eigenlijk geen vordering van de schuldeiser overbleef.

Waar ging het hier om? Horlogereparateur X verricht in opdracht van Horlogerie Smit B.V. diverse reparatiewerkzaamheden. De facturen van X worden niet betaald en uiteindelijk vraagt X het faillissement van Horlogerie Smit B.V. aan bij de Rechtbank Noord-Holland.

De Rechtbank wijst dit faillissementsverzoek af. Horlogerie Smit B.V. voert namelijk aan dat X enkele reparaties niet goed heeft uitgevoerd. Horlogerie Smit B.V. stelt daarbij dat ten eerste X nog een heel duur horloge van Horlogerie Smit B.V. in bezit heeft en ten tweede, dat Horlogerie Smit schade heeft geleden en dat deze zo groot was dat ze helemaal niets meer aan X hoeft te betalen.

De Rechtbank Noord-Holland gaat in dat verhaal mee en verklaart Horlogerie Smit B.V. niet failliet, ondanks dat X verweer voert tegen die tegenvordering van Horlogerie Smit B.V.. X is het met die uitspraak van de Rechtbank niet eens en gaat in hoger beroep bij het Gerechtshof Amsterdam.

Het Gerechtshof Amsterdam spreekt vervolgens wel het faillissement uit van Horlogerie Smit B.V.. Het Gerechtshof doet dit omdat het vindt dat Horlogerie Smit B.V. in hoger beroep maar beter haar schade had moeten aantonen. Juist omdat de door Horlogerie Smit B.V. gestelde schade ook al bij de Rechtbank is betwist door X.

Hoewel in het faillissementsrecht veel minder zware eisen worden gesteld aan de onderbouwing en betwisting van vorderingen, blijkt uit deze uitspraak wel dat je – zeker als debiteur – voorzichtig moet zijn. Een simpele ontkenning van de vordering van je schuldeiser is niet voldoende. Een te eenvoudig beroep op schade en schadevergoeding is dat dus ook lang niet altijd.

De uitspraak van het Gerechtshof is hier te vinden.

Martijn Noordermeer

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials