• 27 Nov

    Wie is aansprakelijk voor schade aan een naastgelegen pand?

Het komt regelmatig voor dat bij bouwwerkzaamheden schade wordt veroorzaakt aan een naastgelegen pand. Dit gebeurt zowel bij grootschalige bouwprojecten, als bij eenvoudige werkzaamheden aan een gebouw waardoor de buren schade lijden. Maar wie is aansprakelijk voor deze schade?

Uitgangspunt

De hoofdregel in ons recht is dat eenieder zijn eigen schade draagt, tenzij iemand anders voor die schade aansprakelijk is. Doorgaans zal dit de partij zijn die de schade daadwerkelijk veroorzaakt. Bij bouwwerkzaamheden is dat in veel gevallen niet de opdrachtgever, maar een partij die in opdracht van hem de werkzaamheden uitvoert. Denk hierbij aan een (onder)aannemer of een sloper. Daarbij is wel vereist dat deze partij onrechtmatig heeft gehandeld, door bijvoorbeeld niet de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Een recent voorbeeld van een situatie waarbij ondanks schade niemand aansprakelijk werd geacht, is een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden. In deze zaak werd een ondergronds riool beschadigd door een onderaannemer, maar deze trof volgens het hof geen blaam. De gemeente bleef als eigenaar van het riool met de schade zitten.

Aansprakelijkheid opdrachtgever of hoofdaannemer

Naast de veroorzaker van de schade, kan in sommige gevallen ook de opdrachtgever of hoofdaannemer van werkzaamheden aansprakelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld doordat deze specifiek aan een ander heeft voorgeschreven hoe bepaalde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Als dan later blijkt dat deze methode schade veroorzaakt, dan kan degene die deze methode heeft voorgeschreven hiervoor aansprakelijk zijn.

Ook kan de situatie zich voordoen dat de opdrachtgever of hoofdaannemer onrechtmatig heeft gehandeld door een ‘beunhaas’ in te schakelen die door slecht werk schade veroorzaakt. In zo’n geval kan de opdrachtgever of hoofdaannemer verweten worden dat hij tekort is geschoten bij het zorgvuldig selecteren van zijn (onder)aannemer, hetgeen dan onrechtmatig is tegen de eigenaar van het naastgelegen perceel. De opdrachtgever of hoofdaannemer kan dan naast de schadeveroorzakende (onder)aannemer aansprakelijk zijn.

Tot slot is denkbaar dat een opdrachtgever of hoofdaannemer aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door de werkzaamheden, indien niet duidelijk valt op te maken wie van de op de bouwplaats werkzame partijen de schade heeft veroorzaakt. In zo’n geval geldt op grond van artikel 6:171 BW een risicoaansprakelijkheid. Vereiste daarbij is dat sprake is van zogenaamde ‘eenheid van onderneming’. Indien het uitvoeren van bouwwerkzaamheden duidelijk niet tot de werkzaamheden van de opdrachtgever behoort, dan kan enkel de hoofdaannemer op grond van dit artikel worden aangesproken.

Een voorbeeld van zo’n situatie, is een uitspraak van het hof ’s-Hertogenbosch. In deze zaak probeerde een buurman een woningcorporatie aan te spreken voor schade ontstaan aan zijn pand als gevolg van sloopwerkzaamheden. Het hof oordeelde daarbij dat het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden niet behoort tot het bedrijf van een woningcorporatie, zodat het voor de buurman duidelijk was dat hij de sloper en niet de opdrachtgever diende aan te spreken. De vordering tegen de woningcorporatie werd afgewezen.

Conclusie

Bij veel sloop- en bouwwerkzaamheden ontstaat schade aan naastgelegen panden. Indien u schade lijdt, is het van belang goed na te gaan wie u daarvoor kunt aanspreken. Dit kan voorkomen dat u onnodig iemand in rechte betrekt, waardoor uw schade alleen nog maar verder oploopt.

Bent u opdrachtgever of hoofdaannemer, zorg er dan voor dat duidelijk is wie in uw opdracht de werkzaamheden uitvoert en selecteer (een) deskundige (onder)aannemer(s). Hiermee kunt u voorkomen dat u zelf aangesproken wordt voor door uw (onder)aannemer veroorzaakte schade.

Indien u te maken heeft met schade als gevolg van bouwwerkzaamheden of vragen heeft over het bouwrecht in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met Nexa Velo Advocaten.

Nexa Velo Advocaten

M info@nexavelo.nl
T +31 (0) 30 600 83 83

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials