• Veelgestelde vragen COVID-19 Bouwrecht

  1. Mijn opdrachtgever legt de bouw van een project stil. Heb ik recht op doorbetaling?

De overheid heeft nog geen algemene maatregelen opgelegd voor de bouw. Als een bouwproject is gelegen in een quarantainegebied, of plaatsvinden op een locatie waar bijzondere regels gelden (ziekenhuizen of zorginstellingen), is er sprake van overmacht en moeten de werkzaamheden worden stopgezet. In alle andere gevallen zijn de maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus geen reden om de bouw geheel stop te zetten. De gevolgen komen dan voor rekening van de opdrachtgever. Voor alle projecten geldt dat het verplaatsen van werkzaamheden naar buiten wordt aanbevolen en voor het overige de algemene voorschriften van de overheid in acht moeten worden genomen.

 

  1. Mag mijn (onder)aannemer stoppen met de uitvoering van een lopend project?

Ook hiervoor geldt dat zo lang de overheid nog geen bijzondere beperkingen heeft opgelegd, er geen reden is om de werkzaamheden te stoppen. Uw onderaannemer is verplicht de werkzaamheden voort te zetten, tenzij het een zzp’er is die zelf besmet is of een kleine ondernemer wiens personeel collectief is besmet.

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials