Digital Creditmanagement

Creditmanagement gaat over alle processen die samenhangen met het aangaan van de kredietrelatie tot en met het incasseren van de laatste euro. Vrijwel alle bedrijven hebben het belang van gedegen creditmanagement al onderkend en hebben hun creditmanagement processen goed (en vooral geautomatiseerd) ingericht.

24/7 real time sturingsinformatie

100% transparantie 100% up-to-date

Het uitgangspunt dat ondernemers een incassozaak eenvoudigweg uit handen geven om daarna af te wachten wat er met de openstaande facturen gaat gebeuren is door de praktijk achterhaald. Ondernemers en creditmanagers kunnen nu veel meer zelf doen: alle informatie die vroeger was voorbehouden aan uw incassopartner kan tegenwoordig real time voor u worden gepresenteerd.

De ontwikkelingen in Digital creditmanagement gaan snel: met innovatieve technieken is de knowhow en de beschikbare informatie van de verschillende partijen in het creditmanagementproces uitstekend te ontsluiten via digitale platforms. Dus geen gedateerde rapportages meer maar online inzage en 24/7 real time sturingsinformatie.

Dit betekent dat alle betrokken partijen (dus niet alleen de incasso-advocaten en incassobedrijven zelf, ook hun opdrachtgevers!) op elk moment volledig inzicht hebben in alle relevante informatie, inclusief alle financiële aspecten. 100% transparantie, 100% up-to-date dus.

Met opdrachtgevers wordt meer en meer via digitale platforms samengewerkt aan de credit control in een debiteurenportefeuille. Het kostenmodel van succes fees en incassoprovisie kan worden vervangen door zakelijke afspraken die veel beter aansluiten op het financiële en commerciële belang van de opdrachtgever.

De strategische waarde is evident: digital creditmanagement bespaart kosten, verbetert financiële inzichten en verbetert bovendien de relatie met incassopartner en opdrachtgevers. Ons advies: maak juist in deze periode afspraken met uw incassopartners over de mogelijkheden om het creditmanagementproces optimaal te digitaliseren.

Digital creditmanagement bespaart kosten, verbetert financiële inzichten en verbetert bovendien de relatie met incassopartner en opdrachtgevers