Salima el Bousmaqui

Incassojurist

+31 (0) 30 600 83 83
selbousmaqui@nexavelo.nl

 

Business-to-business vorderingen

Anderhalf jaar geleden heb ik de studie HBO-Rechten afgerond. Gedurende de studie heb ik de kans gehad om praktijkervaring op te doen bij een verhuurder. In die periode heb ik kennis gemaakt met het behandelen van dossiers van incasso tot executie. Inmiddels heb ik vier jaar praktijkervaring opgebouwd en dat kan ik nu toepassen als incassojurist bij NexaVelo.

Separaat volg ik de premaster Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg, dit is een schakelprogramma voor toelating tot de wetenschappelijke master. Na het afronden van de premaster start ik met de master Privaatrecht.

Daadkrachtig en doortastend

Het werken als incassojurist is erg veelzijdig. Ieder dossier kent immers een eigen karakter, hetgeen maakt dat er altijd rekening moet worden gehouden met de omstandigheden van het geval. Vanzelfsprekend staat het belang van de klant voorop, echter is het aan jou als incassojurist om te beoordelen op welke wijze de belangen het best kunnen worden gediend. Ik ben daadkrachtig, doortastend en wil alles tot op de bodem uitzoeken.

Oog voor de menselijke maat

Bij het behandelen van dossiers ben je de spil tussen klant en debiteur. Door onder andere deugdelijke informatievoorziening, communicatie en oog voor de menselijke maat kunnen alle belangen in kaart worden gebracht. Uitgaande van alle belangen kan er een afweging worden gemaakt en de ervaring leert dat er op basis hiervan een gedegen advies kan worden gegeven aan de klant. Door voortvarend te werken kunnen er voor zowel de klant als debiteur goede resultaten worden behaald.

“Wij zijn de spil tussen klant en debiteur.”