Anne-Marie van der
Grift-Burghout

Incassojurist

+31 (0) 30 600 83 83
avandergrift@nexavelo.nl

 

Huurincasso

Een huurschuld is over het algemeen ingrijpend voor een debiteur. Als incassojurist heb ik te maken met mensen en hun persoonlijke verhaal: soms lopen de emoties hoog op. Er zijn notoire wanbetalers, maar het gaat ook om mensen die door omstandigheden in een schuldensituatie terechtgekomen zijn. Bijvoorbeeld door ziekte, echtscheiding of verlies van werk. Het is aan mij om de incasso tot een goed einde te brengen: een minnelijk geïncasseerde vordering tegen zo min mogelijk extra kosten.

Ervaring in het gehele incassoproces

Direct na de afronding van mijn rechtenstudie – in 1995 – ben ik als het ware de incassobranche ingerold. Sindsdien ben ik werkzaam geweest bij twee incasso-organisaties, twee gerechtsdeurwaarderskantoren en nu op de incasso-afdeling van NexaVelo Advocaten. Door deze ontwikkeling heb ik ervaring in het hele incassoproces: de minnelijke-, gerechtelijke- en executiefase. Dagelijks houd ik mij bezig met het adviseren van klanten en communiceer ik met debiteuren, advocaten en schuldhulpverlenende instanties.

Mensen in beweging brengen

Ik geniet van het spanningsveld in mijn werk. Klinkt vreemd misschien, omdat aanmaningen en andere incassobrieven meestal niet als prettig worden ervaren, maar juist door streng én rechtvaardig te zijn kun je mensen helpen. Mijn klanten zetten mij voornamelijk in om de huurkwestie met hun debiteur op te lossen. Ik ga het gesprek aan met de debiteur en adviseer de klant over de juiste aanpak van de zaak. Daarbij werk ik in opdracht van mijn klant, maar zeg altijd tegen de debiteur dat hij er goed aan doet om van mijn interventie gebruik te maken.

 

“Waar anderen op tilt slaan, blijf ik nuchter en zakelijk communiceren.”

De klant ontzorgen

Huurincasso is een boeiend vak. Huurders met schulden vormen een groot risico voor een verhuurder. Vaak heeft de vordering een oplopend karakter, voortvarende behandeling van de zaak is daarom van belang. Samen met mijn klant zoek ik naar de optimale manier om de vordering te incasseren, desnoods via een gerechtelijke procedure, eventueel gevolgd door executiemaatregelen. De mogelijkheid om een huurder zelfs gerechtelijk te ontruimen vraagt om zorgvuldigheid. Iedere situatie is anders en de behandeling is daarom maatwerk. Huurincasso kan heftige reacties oproepen. Waar anderen op tilt slaan, blijf ik nuchter en zakelijk communiceren. Door mijn ervaring weet ik de rust te bewaren en kan ik mijn klant goed adviseren. Het is mijn streven om de klant volledig te ontzorgen bij het incasseren van zijn vorderingen.