• ICT recht advocaat

ICT-recht advocaat 

“ICT-recht” is een containerbegrip. De juridische problematiek rondom ICT is zeer divers. Zowel contractenrecht, intellectueel eigendomsrecht, privacy recht, aanbestedingsrecht en het recht rondom e-commerce kunnen de revue passeren.

Typische ICT gerelateerde vragen van intellectueel eigendomsrecht zijn bijvoorbeeld bij welke partij het auteursrecht op software berust. Het auteursrecht is niet geregistreerd, waardoor hierover vaak onduidelijkheid bestaat. Zowel ontwikkelaars als exploitanten als opdrachtgevers claimen regelmatig dat het auteursrecht hen toekomt. Degene die het auteursrecht niet heeft, maar wel de software gebruikt, moet over een licentie beschikken, anders maakt hij inbreuk. Wat onder de licentie is toegestaan en hoe er opgetreden kan worden tegen een inbreuk zijn vragen die ook op het terrein van het intellectueel eigendomsrecht liggen.

Vragen over pivacy recht

Typische vragen over privacy recht zijn wie er verantwoordelijk is voor het voldoen van een gegevensverwerking aan de wettelijke vereisten en welke vereisten dat dan zijn. In het licht van de komende Europese Privacy-verordening, waaruit hoge boetes voor overtredingen kunnen voortvloeien, wordt deze vraag steeds belangrijker.

Juridische aspecten rond e-commerce zijn bijvoorbeeld de informatieverplichtingen van webwinkels en de gevolgen van overtredingen hiervan voor de overeenkomsten met klanten. Een ander voorbeeld is de vraag hoe algemene voorwaarden bij elektronisch contracteren moeten worden gebruikt zodat ze van toepassing zijn en niet door de klant vernietigd kunnen worden.

ICT-recht contracten

ICT-contracten kennen een eigen dynamiek die ze onderscheidt van andere commerciële contracten. Vaak worden ze voor meerdere diensten tegelijk gesloten of zijn ze een schakel in een netwerk van contracten. Het is zaak om de afspraken voor deze verschillende diensten zoals softwareontwikkeling, hosting, co-locatie, onderhoud en licenties goed op elkaar af te stemmen. Ook moeten de verwachtingen van leverancier en afnemer goed worden vertaald in het contract en moeten hun rollen en verantwoordelijkheden worden afgebakend. Veel ICT implementaties mislukken immers doordat er vooraf geen duidelijke afspraken zijn gemaakt. De specialisten van Nexa Velo Advocaten onderzoeken snel welke risico’s voor u wel en niet van belang zijn en vertalen dit naar de tekst van het contract. Alles met het oog op een soepel verloop van het project.

Ook continuïteit van de dienstverlening is vaak een belangrijk thema in een ICT-contract. Dit geldt zowel voor continuïteit in technische zin (wat gebeurt er als de systemen falen?) als voor continuïteit in feitelijke zin (wat als de leverancier failliet gaat of de levering opschort?). Continuïteit is natuurlijk voor de klant van essentieel belang. Maar dit kan ook voor de leverancier gelden. Door continuïteit te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een escrow-overeenkomst kan hij zich positief van zijn concurrenten onderscheiden.

ICT-recht specialisten

De ICT-recht specialisten van Nexa Velo Advocaten kunnen u met al deze en andere juridische vragen op het gebied van ICT recht helpen. Zij hebben een ruime ervaring met issues op het gebied van ICT-recht, hebben hierin een specialisatie-opleiding gevolgd en volgen de ontwikkelingen op de voet. Dit betekent dat zij u kunnen helpen met het oplossen van uw geschil met een ICT-leverancier of een klant maar ook kunnen helpen geschillen te voorkomen door een goed contract op te stellen.

Geïnteresseerd geraakt? Neem vrijblijvend contact op met Martijn Noordermeer.

CONTACT

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials