• Arbeidsrecht advocaat

Arbeidsrecht advocaat

Hoe om te gaan met zieke werknemers? Hoe te handelen bij ontslag op staande voet? Kan het dienstverband met een bepaalde werknemer worden beëindigd en zo ja, op welke wijze? Dit is een greep uit de vele arbeidsrechtelijke vragen waar u als ondernemer tegenaan kunt lopen. De regels rondom het arbeidsrecht zijn complex en sterk aan verandering onderhevig. Nexa Velo Advocaten kent als geen ander de regels waar u – of u wilt of niet – mee te maken krijgt. Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, delen kennis met u en helpen u om goed in te spelen op nieuwe wetgeving, zoals de modernisering van de ziektewet en het nieuwe ontslagrecht.

Arbeidsrecht advocaat – aanspreekpunt

Voor een vaste schare cliënten zijn wij hèt aanspreekpunt voor uiteenlopende arbeidsrechtelijke kwesties en vraagstukken. Dat kan zijn voor het geven van losse adviezen over hoe te handelen in specifieke gevallen. Ook kan dat zijn voor het voeren van onderhandelingen, bijvoorbeeld om te komen tot een beëindiging van een dienstverband met wederzijds goedvinden. Tot onze dagelijkse praktijk behoort verder het voeren van (ontslag)procedures bij de rechtbank of bij het UWV en het opstellen en beoordelen van arbeidscontracten en reglementen.

Neemt u voor nadere informatie vrijblijvend contact op met Eline van Oosterwijk.

CONTACT

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials