• 26 sep

    Ook met een B.V. ben je (soms) persoonlijk aansprakelijk

Met een B.V. ben je als bestuurder – in principe – niet persoonlijk aansprakelijk. In mijn praktijk zie ik echter steeds vaker dat bestuurders worden aangesproken door schuldeisers en curatoren. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Er zijn meerdere redenen waarom ondernemers ervoor kiezen om hun onderneming te drijven in de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Een van de voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een eenmanszaak is dat je in een B.V. niet het risico loopt dat de schuldeisers van die B.V. bij jouw privé vermogen kunnen: je bent niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de B.V..

Dat is anders wanneer je als bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Wanneer je bijvoorbeeld een contract sluit namens de B.V. en al weet dat de B.V. de verplichtingen niet na kan komen, dan is het goed mogelijk dat je toch privé wordt aangesproken. Dat was en is nog altijd de vaste lijn van de Hoge Raad.

Het element ‘ernstig’ is daarbij van groot belang, omdat daarmee een veel zwaardere eis geldt dan bij een ‘normale’ onrechtmatige daad. Een onrechtmatige daad pleeg je als je bijvoorbeeld met je auto tegen iemands huis aanrijdt en daarbij schade veroorzaakt aan dat huis. Daarbij kan je stellen dat het jouw schuld is, maar er kan jou nog geen ernstig verwijt worden gemaakt. Voor de bestuurder van een B.V. geldt dus in principe dat hij zich kan verschuilen achter zijn B.V., tenzij hij het wel erg bont heeft gemaakt.

Nuanceringen in de rechtspraak

Dat hiermee in de lagere rechtspraak genuanceerd wordt omgegaan blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch van 12 augustus 2014. Daar liet een bestuurder van een B.V. een klant betalen voor een caravan terwijl hij eigenlijk wel moest weten dat niet geleverd zou kunnen worden. De Rechtbank vond dat de bestuurder persoonlijk aangesproken kon worden gehouden door de klant, maar het Gerechtshof was het daarmee niet eens.

Het Hof stelt, kort samengevat, dat wanneer zo’n verkoop plaatsvindt in de normale bedrijfsvoering (en dat was hier het verkopen van caravans) en er nog enig zicht is op een oplossing van de financiële problemen, de bestuurder geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Uitgangspunt blijft wel dat de B.V. aansprakelijk is en niet de bestuurder. Uitgangspunt blijft ook dat de bestuurder alleen aansprakelijk is als hem een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Ernstig verwijt of niet?

In een uitspraak van de Hoge Raad uit 2012 leek het erop dat dat ‘ernstige verwijt’ niet meer als voorwaarde hoefde te gelden. In die zaak had een bestuurder van een intermediair in onroerende zaken twee consumenten zeer indringend geadviseerd om een vakantiewoning in Spanje te kopen, ondanks dat hij wist dat de vakantiewoningen illegaal waren gebouwd.

Ook wist hij dat er een risico op sloop bestond. Hij heeft deze consumenten daarover niet geïnformeerd. Dit gaat volgens de Hoge Raad zo ver dat we het niet meer hebben over aansprakelijkheid als bestuurder, maar – eenvoudig gezegd – gewone aansprakelijkheid op grond van onrechtmatig handelen. En dan is het niet meer nodig dat er sprake is van een ‘ernstig verwijt’.

Samengevat

Omdat hierover in de juridische literatuur wat onduidelijkheid was ontstaan heeft de Hoge Raad in een uitspraak van 5 september 2014 nog eens expliciet uitgelegd hoe dit alles werkt.

Kort samengevat komt het hierop neer:

  • Handel je in de vervulling van je taak als bestuurder, dan is de B.V. aansprakelijk;
  • Alleen als je persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt ben je ook persoonlijk aansprakelijk;
  • Als je niet hebt gehandeld in de vervulling van je taak als bestuurder, maar dus een stapje verder bent gegaan, zoals bij de makelaar in Spanje, dan kan het zijn dat je een norm schendt die persoonlijk op jou rust. In dat geval geldt niet de zwaardere maatstaf van het ernstige verwijt en ben je dus veel sneller aansprakelijk.

In mijn praktijk zie ik de laatste tijd toch weer steeds vaker dat bestuurders worden aangesproken door schuldeisers en (in het geval van een faillissement) door de curator. Voorzichtigheid blijft dus geboden.

Een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt steeds belangrijker. En zorgvuldig handelen, in overeenstemming met je taak als bestuurder, is uiteraard het uitgangspunt – maar (grote) risico’s liggen op de loer.

Martijn Noordermeer

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials