• 07 Sep

    Ontslag van een bestuurder van een B.V. ondanks statutaire en contractuele beperkingen

Mijn oog viel vandaag op een interessante uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland.

Stelt u zich het volgende eens voor. U drijft een onderneming samen met twee compagnons. Voor het gemak noemen we u Klaas, en uw compagnons respectievelijk Willem en Hans. Het bedrijf is Anderson B.V. U houdt, via uw persoonlijke B.V., allen 33,3 % van de aandelen in Anderson B.V.

Klaas B.V. is statutair bestuurder in Anderson B.V. en heeft een managementovereenkomst gesloten met Anderson B.V. ad circa EUR 17.000,00 per maand. Willem en Hans zijn – zachtst gezegd – niet erg tevreden over Klaas en Klaas B.V. Tijdens de door hen geïnitieerde Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt het ontslag van Klaas B.V. als statutair bestuurder in stemming gebracht. Willem B.V. en Hans B.V. stemmen voor. Ook wordt het besluit de managementovereenkomst te ontbinden in stemming gebracht. Het zal u niet verbazen dat ook hier Willem B.V. en Hans B.V. vóór stemmen. In beide gevallen stemt Klaas B.V. tegen (ook dat is niet verbazingwekkend).

Op zich is hier niet zoveel aan de hand, wanneer gekeken wordt naar de wettelijke bepalingen hierover. Ook het ontslagbesluit van een bestuurder kan worden genomen met een normale meerderheid van stemmen.

In de statuten van Anderson B.V., maar ook in de aandeelhoudersovereenkomst die Klaas B.V., Willem B.V. en Hans B.V. hebben gesloten is echter geregeld dat voor het ontslag van een bestuurder unanimiteit noodzakelijk is. Ook Klaas B.V. had dus vóór moeten stemmen en dat is om begrijpelijke redenen niet gebeurd. Een dergelijke regeling is niet ongebruikelijk en de wet maakt dit ook gewoon mogelijk. Het past ook mooi in het flexibele B.V.-recht waarbij aandeelhouders dergelijke afspraken mogen maken.

Klaas B.V. en Klaas stellen zich op het standpunt dat er geen rechtsgeldig ontslagbesluit is genomen en dat ook de betaling van de managementvergoeding gewoon moet doorgaan.

Deze kwestie werd in vergelijkbare vorm voorgelegd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland die hierover oordeelde bij vonnis van 31 juli 2015. De namen van de partijen zijn door mij verzonnen, maar de casus is hetzelfde. En ondanks dat de zware verwijten die aan Klaas en Klaas B.V. worden gemaakt niet kunnen worden vastgesteld, gaat de Voorzieningenrechter voorbij aan de contractuele en statutaire bepalingen die eigenlijk aan het ontslag in de weg staan. De Voorzieningenrechter vindt dat de persoonlijke belangen van Klaas tegenover de belangen van Anderson B.V. zijn komen te staan. En vervolgens laat de Voorzieningenrechter de belangen van Anderson B.V. prevaleren.

“Het is niet in het belang van [Anderson B.V.] dat dit onderzoek plaatsvindt terwijl [Klaas] nog als feitelijk bestuurder in functie is. De vennootschap is gebaat bij een periode van stilstand waarbij kan worden onderzocht of en in hoeverre de zware verwijten gegrond zijn.”

Daarnaast houdt de Voorzieningenrechter Klaas wel aan het overeengekomen concurrentiebeding en relatiebeding. Kortom: Klaas wordt in deze omstandigheden behoorlijk vleugellam gemaakt.

Voor Klaas is dit alles natuurlijk bijzonder zuur. Hij wordt volledig buiten spel gezet, en zal denken dat contractuele en statutaire afspraken enerzijds niets waard blijken te zijn en anderzijds alleen maar in zijn nadeel worden uitgelegd.

Persoonlijk heb ik altijd wat moeite met dergelijke uitspraken. Ik ben van de leer “contract is contract” en het buigen van contractuele afspraken al dan niet met een beroep op de redelijkheid en billijkheid past daar niet goed in. Er zijn andere wegen voor Willem en Hans om hetzelfde resultaat te bewerkstelligen die in mijn optiek beter passen. Het wordt nu wel erg makkelijk gemaakt om “harde” afspraken te omzeilen.

Zit u zelf ook in een benarde positie met uw medeaandeelhouders of wilt u juist af van een bestuurder neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials