• 06 Ok

    Ontslag op staande voet: maak als werkgever een risico-inschatting

In mijn praktijk krijg ik regelmatig te maken met werkgevers die op het punt staan een werknemer op staande voet te ontslaan. Een dergelijk ontslag biedt veel voordelen: de arbeidsovereenkomst eindigt direct, zonder ontslagvergunning en zonder opzegtermijn.

Eén van de vereisten voor een ontslag op staande voet is dat er sprake moet zijn van een dringende reden. Dit is een behoorlijk streng criterium en mag niet te snel worden aangenomen. Soms is het heel duidelijk, bijvoorbeeld bij zeer ernstige vergrijpen zoals diefstal. Soms is het minder duidelijk. Het hangt heel sterk af van de omstandigheden van het geval. Hoe ernstig is de gebeurtenis? Is er sprake van een herhaalde gedraging? Is de werknemer eerder gewaarschuwd? Is er een regel overtreden? Hoe oud is de werknemer? Wat is de duur van het dienstverband? Wat zijn de persoonlijke omstandigheden? Kan de werkgever de gebeurtenis bewijzen?

Niet genoeg kan worden gewezen op de risico’s indien blijkt dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven. De arbeidsovereenkomst is dan in stand gebleven zodat de werknemer loondoorbetaling kan vorderen. Gelet op de lange proceduretermijnen kan dit leiden tot een forse loonaanspraak. Als de rechter de overeenkomst ontbindt, bijvoorbeeld omdat de arbeidsrelatie is ontwricht, dan kan een werknemer bovendien in beginsel aanspraak maken op een ontbindingsvergoeding. Een dergelijke vergoeding kan behoorlijk oplopen, afhankelijk van de duur van het dienstverband.

Hoewel een ontslag op staande voet in principe direct moet worden gegeven, krijgt een werkgever wel even de tijd om bijvoorbeeld benodigd bewijs te verzamelen en om juridisch advies in te winnen. Dit laatste is belangrijk, gezien de noodzakelijke beoordeling van de dringende reden en gezien de hierboven geschetste risico’s bij een onterecht gegeven ontslag.

Nexa Velo Advocaten

Nexa Velo Advocaten

M info@nexavelo.nl
T +31 (0) 30 600 83 83

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials