• 23 Feb

    Nieuw ROZ-model kantoorruimte verschenen

Op 18 februari 2015 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuw model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW beschikbaar gesteld. Het vorige model dateerde van 1 juli 2003 en was aan een update toe.

Volgens de ROZ is het nieuwe model transparanter geworden, bevat het duidelijk gemarkeerde keuzes en is het over het geheel genomen evenwichtiger geworden.

De belangrijkste verschillen met het oude model zijn:

  • Toevoeging considerans. Partijen kunnen hier de ‘partij bedoelingen’ opnemen;
  • Artikel 1 Het gehuurde, bestemming; met het oog op de invoering van het verplichte Energie Prestatie Certificaat (EPC) is in artikel 1.5 van de modelhuurovereenkomst een tekst opgenomen waarin door partijen moet worden aangegeven of huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst wel of geen kopie van het EPC van verhuurder heeft ontvangen. De verhuurder moet bij de verhuur van bedrijfsruimte een EPC verstrekken. Dat is sinds 1 januari 2008 verplicht;
  • Artikel 3 Duur, verlenging en opzegging; vaste huurperiodes kunnen worden vastgelegd. Daarin mag bijvoorbeeld alleen de huurder opzeggen. De opzegtermijn is flexibel en niet meer standaard een jaar;
  • Artikel 4 Huurprijs (…) betaalperiode; als met BTW wordt verhuurd en dat eindigt door handelingen van de huurder lijdt de verhuurder schade. Die schade is nu omschreven als exploitatiekosten en stichtingskosten. Eveneens is de einddatum herzieningsperiode toegevoegd;
  • Artikel 6 Zekerheden; er is een waarborgsom toegevoegd om een rente vergoeding te kunnen afspreken.
  • Artikel 8 Incentives; toegevoegd is ‘Partijen verklaren dat er tussen partijen geen andere incentives zijn overeengekomen dan in deze huurovereenkomst vermeld.’ Zodoende is voor partijen transparant welke afspraken er zijn gemaakt. Op deze manier kan er niet meer ineens een losse afspraak boven water komen waarvan de (toekomstige) verhuurder en of (toekomstige) huurder geen weet meer heeft/hebben.
  • Artikel 9 Asbest en Milieu; deze artikelen zijn toegevoegd zodat partijen niet vergeten dat er mogelijk sprake is van asbest en/of verontreiniging en dat daarover vervolgafspraken moeten worden gemaakt.
  • Artikel 10 Duurzaamheid/Green lease; partijen hebben in dit artikel de ruimte om afspraken te maken over duurzaamheid.

Ook de algemene bepalingen zijn aangepast, en vertonen nu veel overeenkomsten met de laatste versie van het winkelruimtemodel. Verdere informatie over het nieuwe ROZ-model kantoorruimte kunt u vinden op de website van het ROZ.

Nexa Velo Advocaten

M info@nexavelo.nl
T +31 (0) 30 600 83 83

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials