• 08 Nov

    Misbruik identiteit door woonbemiddelaar

Verhuurmakelaars mogen geen bemiddelingskosten vragen aan woningzoekenden die hun woning zelf hebben gevonden op de website van de bemiddelaar als de bemiddelaar tegelijkertijd voor de verhuurder werkt. Dit geldt ook als de bemiddelaar bij de verhuurder geen kosten in rekening brengt. De Hoge Raad heeft dit duidelijk gemaakt in zijn beantwoording van een hierover gestelde prejudiciële vraag (HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3099, Duinzigt/X).

Veel vastgoedbemiddelaars hebben jarenlang bemiddelingskosten bij huurders in rekening gebracht terwijl zij werken voor de verhuurder. De hiervoor genoemde uitspraak van de Hoge Raad heeft veel publiciteit gekregen. Veel huurders hebben de ten onrechte betaalde bemiddelingskosten terug geëist. Voor de bemiddelaars is dat een grote kostenpost.

Domica Amsterdam dacht slim te zijn. Om aan de vorderingen van huurders te ontkomen heeft zij haar bestaande vennootschap opgeheven en een nieuwe B.V. gestart. Een huurder legde zich hier niet bij neer en wilde de onterecht betaalde kosten terug. De auteur van dit artikel heeft deze huurder bijgestaan in de procedure bij de Kantonrechter.

Ook de Kantonrechter was van de constructie van Domica Amsterdam niet gecharmeerd. In zijn vonnis van 19 augustus 2016 (ECLI:NL:RBAMS:2016:5678) oordeelde deze dat een bemiddelaar onrechtmatig handelt als deze probeert zijn verplichtingen te ontlopen door de oprichting van een nieuwe B.V. De Kantonrechter kwalificeert deze handelwijze als onrechtmatig.

Van belang voor dit oordeel was dat tussen de nieuwe en de oude vennootschap van Domica Amsterdam zoveel overeenkomsten bestaan dat volgens de Kantonrechter sprake is van misbruik van identiteitsverschil. De bemiddelaar werd verplicht om de schade die de huurder als gevolg daarvan heeft geleden te vergoeden.
Via de volgende link kunt u de gehele uitspraak lezen:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:5678

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of wenst u advies of juridische bijstand? Neem dan direct contact met mij op.

Tessa Reijmerink
Jurist

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials