• 14 Nov

    Kantonrechter loopt vooruit op de transitievergoeding WWZ

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) treedt vanaf 1 januari 2015 gefaseerd in werking. Een onderdeel van die wet bestaat eruit dat de ontslagvergoeding zoals wij die nu kennen komt te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een zogenaamde transitievergoeding.

De hoogte van de transitievergoeding zal aanzienlijk lager uitvallen dan een vergoeding op grond van de kantonrechtersformule. Ondanks dat de WWZ op dit moment nog niet van kracht is, kan de wet wel nu al invloed hebben. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

Wat was de casus? Partijen konden het niet eens worden over de voorwaarden waaronder een dienstverband zou moeten eindigen. De werkgever (een woningbouwvereniging) verzocht de Rechtbank de arbeidsovereenkomst met de werknemer (een bestuurder) te ontbinden. De woningbouwvereniging bood de bestuurder een vergoeding aan van € 75.000,– bruto, gebaseerd op de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT). De werknemer verzocht een vergoeding van  € 467.000,– bruto, gebaseerd op de kantonrechtersformule met factor C=1,5.

De Rechtbank ontbindt de arbeidsovereenkomst en past voor wat betreft de ontslagvergoeding niet de kantonrechtersformule toe, maar zoekt aansluiting bij de WNT. Daarnaast verwijst de kantonrechter óók naar de toekomstige invoering van de WWZ. De Rechtbank bepaalt de ontslagvergoeding, op basis van een compensatie voor een inkomensachteruitgang gedurende 24 maanden, op een bedrag van € 180.000,– bruto.

Uit de beschikking blijkt dat – hoewel meerdere omstandigheden een rol hebben gespeeld om de kantonrechtersformule niet toe te passen – nu reeds rekening wordt gehouden met de WWZ. Dit kan betekenen dat de werknemer een lagere vergoeding toekomt dan bij toepassing van de vertrouwde kantonrechtersformule.

Voor vragen over dit artikel, kunt u contact opnemen met Nexa Velo Advocaten.

Nexa Velo Advocaten

M info@nexavelo.nl
T +31 (0) 30 600 83 83

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials