• 06 Nov

    Huurovereenkomst opzeggen per e-mail

In de wet staat dat een huurovereenkomst per exploot of aangetekende brief dient te worden opgezegd. In een recente uitspraak heeft de kantonrechter in Rotterdam echter geoordeeld dat ook een opzegging per e-mail rechtsgeldig is.

Wat zegt de wet

In artikel 7:271 lid 3 BW staat dat de opzegging van een huurovereenkomst van woonruimte ‘moet geschieden bij exploot of aangetekende brief’. In artikel 7:293 lid 2 BW staat voor een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte hetzelfde vereiste opgenomen. Ook in veel op huurovereenkomsten van toepassing zijnde algemene voorwaarden wordt het schriftelijk opzeggen per aangetekende brief of exploot als vereiste genoemd.

Uitspraak

De kantonrecht in Rotterdam is echter van oordeel dat ook per e-mail rechtsgeldig kan worden opgezegd. In de uitspraak overweegt de kantonrechter daarbij dat in de wet niet expliciet is aangegeven dat een opzegging die niet voldoet aan het genoemde vormvoorschrift nietig is. Volgens de kantonrechter is vooral van belang dat vast komt te staan dat de opzegging de verhuurder bereikt heeft, hetgeen in de onderhavige zaak niet ter discussie stond.

Het beroep op het artikel in de bij de huurovereenkomst behorende algemene bepalingen waarin staat dat ‘uitsluitend’ schriftelijk (en dus niet per e-mail) kan worden opgezegd, acht de kantonrechter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Ook bij deze overweging lijkt vooral van belang dat de opzegging de verhuurder bereikt heeft.

Gevolg voor de praktijk

Partijen zullen er rekening mee moeten houden dat niet altijd aan alle vormvoorschriften behoeft te worden voldaan om een huuropzegging rechtsgeldig te maken. Het is vooral van belang dat degene die zich op de opzegging beroept kan aantonen dat deze opzegging de andere partij daadwerkelijk bereikt heeft. Om dit laatste aan te kunnen tonen, kan het in sommige gevallen desondanks verstandig zijn de opzegging per aangetekende brief of exploot te verzenden.

Indien u vragen heeft over dit artikel of het huurrecht in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met Nexa Velo Advocaten.

Nexa Velo Advocaten

M info@nexavelo.nl
T +31 (0) 30 600 83 83

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials