• 19 Jul

    Het herstelkader voor renteswaps uitgelicht

Voor veel MKB-klanten lijkt een oplossing voor de langslepende problemen met renteswaps nabij. Op 5 juli 2016 heeft de Derivatencommissie een uniform herstelkader gepresenteerd. Dit bevat uitgebreide instructies aan de banken over hoe zij klanten met (onder meer) renteswaps moeten compenseren. ABN AMRO, ING, SNS, Van Lanschot en Rabobank hebben aangegeven hieraan deel te nemen. Deutsche Bank heeft het herstelkader (nog) niet geaccepteerd. De regeling geldt voor verreweg de meeste MKB-klanten.

Interessant is dat de banken hun klanten in beginsel een coulancevergoeding moeten aanbieden van – kort gezegd – ongeveer 20% van de door de klant betaalde en naar verwachting nog te betalen rente. Hierbij geldt een maximum van € 100.000,=. Banken moeten onverwachte verhogingen van renteopslagen bij klanten met een financiering in combinatie met een renteswap volledig vergoeden. Verder zijn de banken verplicht om complexe renteswaps om te zetten naar het normaaltype. In het geval van ‘overswap’ moeten de renteswaps worden verlaagd.

Het herstelkader regelt ook enkele andere belangrijke kwesties. Zo hebben klanten die met de bank al een schikking hebben getroffen recht op verhoging daarvan, als toepassing van het herstelkader voor hen tot een hogere vergoeding zou leiden. Ook moeten de banken aan hun klanten advocaatkosten (tot € 10.000,=) en kosten voor belangenorganisaties (tot € 3.000,=) vergoeden als de klant vóór 1 maart 2016 een van beiden heeft ingeschakeld. Ook voor klanten die al actief bezig waren hun renteswap-gerelateerde problemen op te (laten) lossen is het herstelkader dus interessant.

Overigens lijkt de vergoeding van kosten voor belangenorganisaties slechts voort te komen uit de wens om klanten schadeloos te stellen. Juridisch gezien draait het bij renteswaps om een beoordeling van alle omstandigheden van de concrete zaak. Dat maakt een zinvolle bundeling van zaken ondoenlijk. Massaclaims waren dus bij voorbaat kansloos. De rechtbank Oost-Brabant heeft dat onlangs ook bevestigd.

Indien de klant het herstelkader accepteert verleent hij de bank finale kwijting voor gevolgschade. Bij (aanzienlijke) gevolgschade kan het voor de klant onder omstandigheden gunstiger zijn om het kader te verwerpen en volledige compensatie te eisen. Hij moet dan wel een (zeer) sterke zaak hebben.

MKB-Klanten met ‘oude’ rentederivaten die voortijdig zijn beëindigd kunnen zich op eigen initiatief aanmelden voor toepassing van herstelkader (opt-in). Het gaat hierbij om gevallen waarbij de renteswap na 1 januari 2005 is gesloten, met een initiële contractuele einddatum na 1 april 2011, maar waarbij het rentederivaat vóór 1 april 2011 vervroegd is afgewikkeld.

Onduidelijk is of Deutsche Bank zich alsnog bij het herstelkader zal aansluiten. Voor klanten van Deutsche Bank geeft het herstelkader dus extra onzekerheid. Verder is Deutsche Bank bezig met een eigen plan van aanpak. Zij verwacht dat deze zomer bekend te maken. Het eigen plan van Deutsche Bank zal onder meer compensatie bieden voor complexe derivaten, tussentijdse renteopslagen en mismatches.

Graag hoor ik het als u over het voorgaande vragen of opmerkingen hebt. Ook kunt u bij mij terecht met vragen over andere financiële aangelegenheden zoals overkreditering, kredietopzegging en borgstellingen.

Mr. L.F.P. (Luc) Coehorst

UPDATE: Op 21 juli 2016 heeft ook Deutsche Bank het herstelkader geaccepteerd. Daarmee geldt het voor alle betrokken banken.

Luc Nexa Velo Advocaten
Mr. L.F.P. Coehorst

M lcoehorst@nexavelo.nl
T +31 (0) 30 600 83 83

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials