• 13 Maa

    Gebruik software door onderhoudsbedrijf – maak duidelijke afspraken!

Afgelopen week hoorde ik een interessante uitzending op BNR. Drie topbestuurders discussieerden over Internet of Things en de mogelijkheden voor het Nederlandse bedrijfsleven. Berichten waar je vrolijk van wordt.

Steeds meer producten en diensten worden verbonden met internet. Van thermostaten die ervoor zorgen dat je via een app in een behaaglijk warm huis thuiskomt tot matrassen die registreren dat een bejaarde man midden in de nacht langer dan een half uur niet op het matras heeft gelegen: reden om alarm te slaan.

Juridisch gezien is dit allemaal natuurlijk bijzonder interessant. Denk bijvoorbeeld eens aan allerlei privacy kwesties die hierbij een rol kunnen spelen. Daarover wilde ik het nu echter niet hebben.

Om dit alles adequaat te laten werken wordt software ontwikkeld. In diezelfde markt heb je dan weer bedrijven die zich specialiseren in het onderhoud en de service van die producten. En die bedrijven hebben vaak toegang nodig tot de software om dit onderhoud kunnen doen. Dat is natuurlijk niet alleen in de toekomst zo, maar is ook nu al de praktijk van alledag. Mag een onderhoudsbedrijf die software gebruiken?

Een dergelijke kwestie speelde bij AkzoNobel.  AkzoNobel produceert, zoals u weet, verf. Schildersbedrijven en detailhandelaren mengen die verf in verfmengmachines tot de juiste kleur.  AkzoNobel  maakt software voor die verfmengmachines. De schidersbedrijven en detailhandelaren mogen die software gebruiken op grond van een met AkzoNobel gesloten licentieoverenkomst.

Kirs B.V. is een onderneming die zich bezighoudt met het onderhoud en de revisie van verfmachines. Kirs doet bij een aantal bedrijven het onderhoud en de revisie van machines waar de software van AkzoNobel op is geïnstalleerd. Het lijkt er – volgens AkzoNobel – op dat Kirs kopieën maakt van de software en die ook  inzet bij onderhoud en revisie van verfmachines waarvoor geen licentieovereenkomst is afgesloten met AkzoNobel.

Dat laatste gebruik zou wel eens in strijd kunnen zijn met de auteursrechten van AkzoNobel op de software. Overigens is de rechter nog niet erg overtuigd van het gelijk van AkzoNobel, maar de uitspraak geeft wel een aardig inzicht in de denkwijze in zulke kwesties.

Dus: voor het onderhoud van machines is het normaal gesproken zo dat het onderhoudsbedrijf gebruik mag maken van de geïnstalleerde software (waar een rechtsgeldige licentie voor is verkregen.  Het gebruiken van die software voor andere machines, en dan met name bij andere bedrijven, mag niet.  Om te voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat is het van (groot) belang dat in de licentieovereenkomst helder wordt beschreven wat wel en niet is toegestaan.

Indien u vragen heeft over dit artikel of het ICT recht in het algemeen, kunt u contact opnemen met Martijn Noordermeer.

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials