• 28 Jan

    Eigen schuld, dikke bult

Eigen schuld, dikke bult. Over het kwijtraken van bestanden en het niet kunnen aanspreken van de softwareontwikkelaar.

Als ondernemer kan het voorkomen dat je niet helemaal goed hebt voldaan aan de gemaakte afspraken met je contractspartij. Dat noemen we juridisch gezien een tekortkoming in de nakoming. Als die tekortkoming dan ook nog eens voor jouw rekening komt, dan heet dat wanprestatie. De schade die daarvan het gevolg is, moet je betalen.

Dat lijkt ook aan de hand te zijn in het volgende geval. Een softwareontwikkelingsbedrijf maakt in opdracht van een verzekeringstussenpersoon een web applicatie. Onderdeel daarvan is de functionaliteit om bestanden te uploaden. Dit blijkt niet goed te werken.

De verzekeringstussenpersoon maakt ingewikkelde adviesrapporten die haar cliënten laat ondertekenen. Daarna scant ze deze rapporten in en wil ze uploaden.

De softwareontwikkelaar levert het systeem op 1 januari 2011 op, maar het uploaden werkt dus niet goed. Op 2 februari 2011 klaagt de verzekeringstussenpersoon hierover. Er worden aanpassingen gedaan. De softwareontwikkelaar meldt nog:

“Een algemene tip; Mijn ervaring in de IT is dat het verstandig is om alles wat écht belangrijk is, dubbel te hebben. (…) Vertaald naar jou[w] situatie; het is geen gek idee om alle bestanden die je op de website neer zet, voor de zekerheid ook als kopie achter de hand te houden op je eigen computer. Wie weet wanneer het nog eens van pas komt.”

Ondanks de pogingen om het probleem op te lossen, blijft er van alles mis gaan. Tot overmaat van ramp blijken 47 door de verzekeringstussenpersoon geüploade adviesrapporten uiteindelijk niet te zijn geüpload. Ze zijn in ieder geval verdwenen. Er is door haar geen back-up gemaakt. De originele hardcopies zijn weggegooid of meegegeven aan haar cliënten.

De verzekeringstussenpersoon gaat uiteindelijk naar de rechter om schadevergoeding te krijgen, die voornamelijk bestaat uit de kosten van het opnieuw moeten maken van de adviesrapporten. Ze vordert ruim € 27.000,–.

De Rechtbank Midden-Nederland is in het recente vonnis van 7 januari 2015 onverbiddelijk voor de verzekeringstussenpersoon. Zwaar wordt haar aangerekend dat ze – ondanks het advies van de softwareontwikkelaar – geen back-ups heeft gemaakt en ook geen hardcopies heeft bewaard. Ook heeft ze nooit aan de softwareontwikkelaar aangegeven dat de web applicatie door haar gebruikt ging worden als primair opslagsysteem. Hierdoor vindt de Rechtbank dat de schade die ze heeft geleden volledig te wijten is aan haar eigen schuld. En in dat geval hoeft de softwareontwikkelaar dus geen schadevergoeding te betalen.

Welke les kan hier nu uit worden geleerd? Voor de softwareontwikkelaar: benadruk heel helder dat een klant een backup systeem moet hanteren. Regel dit ook in de contractsvoorwaarden. Voor de klant: leg het vast wanneer u een applicatie wilt gaan gebruiken als primair opslagsysteem, maar zorg zekerheidshalve wel voor een backup systeem.

Indien u vragen heeft over dit artikel of het ICT recht in het algemeen, kunt u contact opnemen met Martijn Noordermeer.

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials