Digital Creditmanagement

Bij het aangaan van zakelijke overeenkomsten ga je vaak ook een kredietrelatie aan. Gedegen creditmanagement is dan cruciaal.

Creditmanagement is de verzamelnaam voor alle aspecten die samenhangen met de Order to Cash Cycle (O2C). Incasso is daar vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel van. Zoals gezegd als onderdeel, want veel meer activiteiten binnen creditmanagement zijn van belang voor uw liquiditeitspositie: denk hierbij aan het opstellen van de juiste contracten, uw algemene voorwaarden, credit policy, het afgeven van akkoord (limieten) voor levering op krediet, automatisering of het bewakingsproces.

Uitgangspunt voor NexaVelo Advocaten: ‘’Cash is a fact, profit is an opinion’’. Wij hebben voor creditmanagement een breed portfolio aan diensten ingericht: dus niet alleen de incasso, maar ook de strategische advisering over de inrichting van credit control processen binnen organisaties. En natuurlijk het opstellen van de contracten waarin wij de positie van de leverancier goed en commercieel verantwoord weten te borgen.

NexaVelo Advocaten specialiseert zich op de terreinen van huurincasso, factoring en zakelijke dienstverlening. Bij de uitvoering van de incassowerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van innovatieve software waar transparantie in elke fase van het proces voorop staat. Hierbij stellen wij bovendien cliënten in staat om het incassoproces zelf uit te voeren.

 • Wij hebben een propositie die uitgaat van het gedeelde risico: het beste resultaat wordt gehaald als opdrachtgever en uitvoerder beiden risico dragen. Wij werken altijd met relatief lagere vaste kostenstructuur, aangevuld met een succesfee.
 • Wij maken gebruik van software die de klant elk moment inzicht geeft in het gehele proces en de klant de gelegenheid geeft en ondersteunt om zelf incassowerkzaamheden te doen. De klant heeft zo grip op de door de debiteur te betalen rente en kosten.
 • NexaVelo Advocaten kan direct alle noodzakelijke incassomiddelen inzetten. Denk daarbij aan beslagen, kort gedingen en faillissementsaanvragen.

Op het gebied van creditmanagement en incasso werken wij voor de vastgoedbranche, zoals asset- en property management-organisaties, factoring bedrijven en gerenomeerde ‘’accountancyfirms’’.

”Cash is a fact, profit is an opinion”

Oplossingen en diensten:
 • Creditmanagement strategie en aanpak
 • Juridische checks op contracten en algemene voorwaarden
 • Opstellen van contracten en algemene voorwaarden
 • Onderhandelen
 • Incassowerkzaamheden
 • Procederen
 • Kort gedingen
 • Beslagen
 • Ontruimingen
 • Hoger beroep
 • Faillissementsaanvragen