Meldingsplicht van verhuurder over betalingsachterstand huurders

De meldingsplicht geldt nu ook voor zowel publieke als private verhuurders.

Per 1 januari 2021 is de Wet Gemeentelijke schulphulpverlening gewijzigd en is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. Verhuurders van woonruimte zijn onder voorwaarden wettelijk verplicht huurachterstanden te melden bij de gemeente. Deze verplichting gold al voor zorgverzekeraars, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven. Nu geldt deze dus ook voor zowel publieke als private verhuurders (artikel 2 Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening).

Verhuurders moeten huurachterstanden melden met het oog op vroegsignalering van schulden, om zo oplopende huurachterstanden en huisuitzetting te voorkomen. Per 1 januari 2021 geldt de verplichting dat de verhuurder bij een huurachterstand de contactgegevens van de huurder en de hoogte van de achterstand aan het college van burgemeester en wethouders  (“college”) van de desbetreffende gemeente (afdeling Schuldhulpverlening) dient door te geven, nadat de verhuurder:

1.     persoonlijk contact heeft gehad met de huurder over de mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;

2.     de huurder gewezen heeft op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;

3.     de huurder ten minste eenmaal een schriftelijke herinnering heeft gestuurd;

4.     bij die herinnering heeft aangeboden om zijn contactgegevens aan het college te verstrekken en de huurder daarop niet afwijzend heeft gereageerd (expliciet aangegeven).

Geen handhaving meldingsplicht, wel impact bij gerechtelijke procedures

Er zal niet worden gehandhaafd op deze meldingsplicht. In gerechtelijke procedures kan de kantonrechter schending van voornoemde verplichtingen mee laten wegen bij de beoordeling van vorderingen tot ontruiming van het gehuurde of de ontbinding van de huurovereenkomst. De kantonrechters te Amsterdam hebben al verklaard dat zij voor de dagvaardingen uitgebracht vanaf 1 juli 2021, en de verhuurder niet aan deze verplichtingen heeft voldaan of deze verplichtingen niet in de dagvaarding heeft opgenomen de gevolgen daaraan verbinden die zij geraden achten. Een vordering tot ontruiming van het gehuurde zou dus kunnen worden afgewezen als de verhuurder niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan, zelfs als er sprake is van een huurachterstand van drie maanden of meer.

Landelijk Convenant Vroegsignalering/NVVK

Om melding te kunnen maken, moet de verhuurder eerst een overeenkomst sluiten met de gemeente. De NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) stelt met het beschikbaar stellen van het Landelijk Convenant Vroegsignalering (“convenant”) de gemeenten en vastelastenpartners in staat gebruik te maken van de digitale infrastructuur. De partijen krijgen na ondertekening van het convenant toegang tot een online ondertekenportaal waar zij de bij het convenant horende overeenkomst kunnen tekenen. De overeenkomst regelt uniforme afspraken tussen gemeenten en vastelastenpartners. Zo kunnen de vastelastenpartners eenvoudig aan hun wettelijke verplichting voldoen. Ook beperkt de overeenkomst het contact tussen gemeenten en vastelastenpartners. Inmiddels hebben al meer dan 237 gemeenten en vastelastenpartners deze convenant ondertekend. Klik hier om het convenant te downloaden.