• 07 Jul

    Bemiddelingsbeding niet afdwingbaar

Ondanks het opnemen van een bemiddelingsbeding kan een partij die niet bereid is om een daarin geregeld bemiddelingstraject in te gaan zich meteen tot de gewone rechter wenden.

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord Holland van 1 april 2015.

Geschil
In een franchiseovereenkomst zijn een franchisegever en een franchisenemer een bemiddelingsbeding overeengekomen, waarin dwingend is voorgeschreven dat partijen een geschil voortvloeiende uit hun overeenkomst in eerste instantie trachten op te lossen met behulp van bemiddeling door de Nederlandse Franchisevereniging (NFV). Als het onmogelijk is gebleken om een geschil op te lossen met behulp van bemiddeling mag een partij zich tot de gewone rechter wenden.

Als zich een geschil tussen franchisegever en franchisenemer voordoet, wendt franchisegever zich tot de rechtbank Noord Holland. Zij stelt daar dat bemiddeling door de NFV een gepasseerd station is en dat niet van haar kan worden gevergd om het bemiddelingstraject in te gaan. Partijen hebben namelijk meerdere malen geprobeerd om te schikken, maar dat is niet gelukt.

Franchisenemer betoogt bij de rechtbank dat franchisegever niet ontvankelijk moet worden verklaard, omdat franchisegever het bemiddelingsbeding had moeten nakomen.

Beoordeling rechtbank
De kantonrechter van de rechtbank Noord Holland is echter van oordeel dat franchisegever wel ontvankelijk is. Aan een bemiddelingsbeding kunnen namelijk niet dezelfde consequenties (niet-ontvankelijkheid) worden verbonden als aan een arbitragebeding of overeenkomst tot bindend advies waarin partijen de gewone rechter hebben uitgesloten om te beslissen over bepaalde geschillen. Bij een bemiddelingsbeding als het onderhavige is het uitgangspunt dat partijen op basis van wederzijdse bereidheid met behulp van een bemiddelaar zelf een oplossing van het geschil zoeken. Dit brengt volgens de kantonrechter met zich mee dat een partij zich ingeval van het ontbreken van die bereidheid terug kan trekken en zich tot de gewone rechter kan wenden. In dit geval had franchisegever zich dus niet eerst tot de NFV hoeven wenden.

Conclusie
Uit deze uitspraak blijkt dat een bemiddelingsbeding in een overeenkomst in beginsel niet afdwingbaar is. In geval van een geschil kan een partij zich ook tot de gewone rechter wenden. Deze uitspraak is in lijn met eerdere uitspraken over dit onderwerp van o.a. de Hoge Raad (zie ook deze uitspraak).

Wat is dan nog het nut van een bemiddelingsbeding? Zij moet vooral gezien worden als een “gentleman’s agreement”. Het brengt in herinnering op welke wijze partijen zaken met elkaar doen: men spreekt de intentie naar elkaar uit om eventuele geschillen zo veel mogelijk buiten de rechter om op te lossen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maaike Kamps.

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials