• Advocaat huurrecht sfeerfoto

INTRODUCTIE

Als ervaren advocaat adviseer ik voornamelijk (directies van) ondernemingen die actief zijn in de food/industry sector, de retailsector en de vastgoedbranche op ondernemingsrechtelijk, insolventierechtelijk en arbeidsrechtelijk gebied. Mijn werkzaamheden variëren van begeleiding van overnames (al dan niet in combinatie met aankoop van vastgoedportefeuilles), begeleiding van pré-faillissementssituaties (voorkoming of beperking van bestuurdersaansprakelijkheden), begeleiding van aandeelhoudersgeschillen tot begeleiding van reorganisaties.

Daarnaast sta ik ook regelmatig vermogende particulieren (vaak ondernemers) bij in diverse soorten aangelegenheden, variërend van begeleiding bij bestuurdersaansprakelijkheidskwesties tot begeleiding bij het aankopen of het afstoten van vastgoed of deelnemingen in ondernemingen. 

De meeste van mijn cliënten sta ik al jaren bij en ken ik goed tot zeer goed, niet alleen de onderneming maar vaak ook de ondernemer(s) achter de onderneming zelf. Hier liggen ook mijn kwaliteiten, vanuit het persoonlijk contact met mijn cliënten vloeien ook de meeste oplossingen voort waarbij een juridische oplossing niet altijd voor de hand hoeft te liggen. Een pragmatische, blijvende oplossing is ook een oplossing.

Mocht er geen pragmatische oplossing gevonden kunnen worden dan kan er worden gekozen voor het voeren van een procedure. Ik heb inmiddels zo’n kleine twintig jaar ervaring met het voeren van diverse soorten (nationale en internationale) gerechtelijke en niet gerechtelijke procedures in eerste aanleg en in hoger beroep, waaronder procedures bij de Ondernemingskamer of arbitrageprocedures bij the International Court of Arbitration en the American Arbitration Assocation. Alhoewel ik meen dat het voeren van procedures maar zelden leidt tot een algehele, blijvende oplossing voor de achterliggende geschillen, vind ik het een uitdaging om alle mogelijkheden van een procedure te benutten om het doel van de procedure te bereiken en hierin zo creatief als mogelijk te zijn.

Beëdigingsdatum: 15 december 2000

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Ondernemingsrecht
  • Agentuur en distributie
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Fusies en overnames
  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen
 • Arbeidsrecht

Overige juridische werkervaring:

 • Advocaat/partner (2000-2009 & 2010 – heden) bij niche advocatenkantoren en een middelgroot advocatenkantoor
 • Senior legal manager bij het grootste internationaal netwerk van accountancy-/belastingadvieskantoren

Opleidingen (o.a.):

 • Universiteit van Amsterdam, Meester in de Rechten/L.LM
 • Verkorte leergang Ondernemingsrecht, AvdR, 2018

Lidmaatschappen:

 • Vereniging Corporate Litigation (VCL)
 • Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (vereniging DFA)
 • Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV)
 • Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
Mr. D.H.J. Hooreman

M dhooreman@nexavelo.nl
T +31 (0) 30 600 83 83