• 16 jan

    Whatsapp je documenten

Een klant die je een berichtje stuurt dat hij de offerte niet accepteert, of een werknemer die zich ziekmeldt: de weg lijkt open naar het rechtsgeldig versturen van berichten via Whatsapp.

De technische mogelijkheden zijn er natuurlijk al lang om aan te tonen dat een e-mail of sms het apparaat van de zender heeft verlaten en dat van de ontvanger heeft bereikt. Ontkent een debiteur dat hij een e-mail heeft gekregen, dan moet je wel toegang hebben tot (bijvoorbeeld) zijn mailserver om dat bewijs te kunnen leveren.

De kantonrechter in Groningen maakte het een werknemer een stuk makkelijker in de uitspraak van 11 juni 2012. Twee vinkjes bij het Whatsapp bericht leveren wat deze rechter betreft het bewijs dat het bericht de ontvanger heeft bereikt.

“Uit het ter zake door [A] als productie 2 bij dagvaarding overgelegde productie blijkt immers dat er naast het bericht twee vinkjes zijn geplaatst. Op grond hiervan kan zonder meer worden aangenomen dat het bericht succesvol is afgeleverd op het apparaat van [B].”

Aanvulling aangetekende brief

EerderĀ geleden schreef ik dat een aangetekende brief lang niet altijd meer wordt geaccepteerd als een document dat absoluut zeker de geadresseerde bereikt. Een van de reacties was waarom er niet meer gebruik wordt gemaakt van andere manieren van communiceren die doeltreffender zijn en waarbij ook nog eens makkelijker kan worden aangetoond dat de geadresseerde de informatie heeft bereikt en ontvangen.

De uitspraak van de kantonrechter lijkt mogelijkheden te bieden. Daarbij moeten we niet vergeten dat het hier gaat om de relatie werkgever-werknemer. Rechters zijn nogal eens geneigd de zwakkere partij (lees hier: de werknemer) te beschermen. Of ook in B2B gevallen zo snel in het voordeel van de verzender zal worden beslist, is de vraag. De eerste ondernemers die er direct een business opportunity in zien, zijn al gesignaleerd.

Martijn Noordermeer

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials