• 10 okt

    Hoe kom je onder betaling leverancier uit?

Soms kun je onder de betaling aan een leverancier uitkomen, ook als het contract zit dichtgetimmerd. Dat doe je door een zogeheten eigen beslag te leggen. Hoe zit dat?

Je kent het wel: er zijn diverse nieuwe computersystemen (hardware) aan je bedrijf geleverd en na installatie blijkt de software en/of de hardware niet te functioneren. Je wilt bij voorkeur gebruik maken van je opschortingsrecht: pas betalen als alles wel functioneert. Of: de schade die je lijdt verrekenen met de openstaande factuur.

In de algemene leveringsvoorwaarden van je leverancier worden beide rechten (het opschortingsrecht en het recht op verrekening) vaak uitgesloten. Je moet dus gewoon betalen en kunt achteraf proberen je schade vergoed te krijgen. Dat kan bijzonder vervelend zijn, zeker wanneer het risico bestaat dat je leverancier uiteindelijk niet blijkt te kunnen (terug)betalen.

Wanprestatie leverancier

Een oplossing hiervoor zou de volgende kunnen zijn. Omdat je vindt dat je schade lijdt door de wanprestatie van je leverancier, vind je ook dat je een bedrag van hem te vorderen heeft, de schadevergoeding. Daartegenover staat dan weer de verplichting die je hebt om de factuur geheel of gedeeltelijk te betalen. Op die betalingsverplichting kan beslag worden gelegd. Dit noemen we in juridische termen een “eigenbeslag”, beslag onder jezelf.

Op zich een aardig middel uit de juridische trukendoos en het kan ook werken. Dat dat niet altijd het geval is, blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank in Arnhem van 13 september 2012. In die zaak had Ricoh Nederland B.V. apparatuur verhuurd aan Digital Printservice Nederland B.V..

Deze laatste had een betalingsachterstand laten ontstaan en gesteld dat zij haar betalingsverplichtingen had opgeschort. Reden hiervoor was dat DPN van mening was dat Ricoh haar verplichtingen niet was nagekomen en daarom aan DPN een schadevergoeding moest betalen. DPN mocht echter haar betalingsverplichtingen niet opschorten of verrekenen met deze schadevergoeding, omdat dit in de algemene voorwaarden van Ricoh was uitgesloten.

DPN heeft vervolgens eigenbeslag gelegd. Daarvoor had zij toestemming gekregen van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank. Ricoh stapte op haar beurt ook naar de rechter om dat eigenbeslag eraf te krijgen. De Voorzieningenrechter was ook van oordeel dat DPN geen eigenbeslag mocht leggen. DPN had niet voldoende duidelijk gemaakt wat nu eigenlijk die wanprestatie van Ricoh was. Daarmee had DPN ook niet voldoende duidelijk gemaakt waarom zij recht had op schadevergoeding. Op die gronden werd het eigenbeslag opgeheven door de Voorzieningenrechter.

Conclusie

Op zich is in dergelijke situaties een eigenbeslag een middel om (tijdelijk) onder je betalingsverplichtingen uit te komen, maar dan moet je wel een gedegen verhaal (en een deugdelijke vordering op de andere partij) hebben. De kosten van zo’n eigenbeslag zijn relatief klein en het kan voorkomen dat je moet betalen, terwijl je een reële tegenvordering hebt. Zelfs wanneer opschorting en verrekening contractueel zijn uitgesloten. Laatste punt van aandacht: korte tijd na het leggen van het eigenbeslag moet wel een gerechtelijke procedure worden gestart.

Martijn Noordermeer

VERTEL VERDER

ONTVANG DE NIEUWSBRIEF

Als het gaat om juridische advisering bij ICT zaken heb ik NexaVelo leren kennen als een advocatenkantoor met korte lijnen en to the point advies tegen een scherpe prijsstelling. ...

Ad Linssen, CFO XS2TheWorld B.V. Meer testimonials